Przejdź do treści.

Menu

23 sierpnia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu oraz Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Elblągu. Przedmiotem obrad był okresowy raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu elbląskiego, obejmujący lata 2014 – 2015.

 

Z obszernego raportu, który przedstawiła Kamila Czaczyk-Medeksa wynika, że ogólny stan środowiska na terenie Powiatu Elbląskiego uległ poprawie. Teren Powiatu Elbląskiego jest cenny przyrodniczo, o czym świadczy objęcie ochroną prawną prawie 41% jego powierzchni oraz ustanowienie 605 pomników przyrody. Zakres prowadzonych działań inwestycyjnych wyraźnie wskazuje na wysoką świadomość lokalnych społeczności, że jakość wód powinna być podnoszona oraz aktywnie należy chronić tereny zurbanizowane przed zagrożeniem powodziowym.

W swoim raporcie Kamila Czaczyk-Medeksa wskazała również, że sferą, na którą gminy powinny zwrócić uwagę jest prowadzenie edukacji ekologicznej, aktywizacja mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła oraz rozwiązanie problemu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski