preloader
Przejdź do treści.

Menu

W poniedziałek 04 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, a Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Starostę Elbląskiego Pana Macieja Romanowskiego oraz Wicestarostę Elbląskiego Pana Zbigniewa Lichuszewskiego, na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej).

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 922 889 zł, została udzielona w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Warunki umowy określają kwotę dotacji na poziomie 50 % wartości całkowitej zadania. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, to zmniejszy się również kwota dofinansowania. W ten sposób zaoszczędzone środki, zostaną rozdysponowane przez Wojewodę już w miesiącu wrześniu, dla wielu samorządów, z przeznaczeniem na kolejne zadania drogowe.

Edwarda Mazurkiewicz

Skarbnik Powiatu

 

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski