preloader
Przejdź do treści.

Menu

24 marca odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Elblągu. Obrady rozpoczęły się od uczczenia przez radnych minutą ciszy pamięci o zmarłym kilka dni wcześniej Adamie Sławińskim - wieloletnim, zasłużonym pracowniku Starostwa Powiatowego w Elblągu.

W części informacyjnej sesji starosta Maciej Romanowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 5 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. Następnie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Radej złożyła informację za rok 2015 dotyczącą wykorzystania środków: Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz informację dotyczącą limitu i podziału środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy na 2016 rok.

Radni podjęli również 24 uchwały, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski