preloader
Przejdź do treści.

Menu

Dnia 08 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku, w ramach przeciwdziałania narkomanii, odbyły się warsztaty profilaktyczne pt.: „Warsztat psychologiczny dotyczący szkodliwości takich używek jak narkotyki czy legalnie dostępne środki psychoaktywne tj. Dopalacze” prowadzone przez psychologa z Centrum Medicus.

Od wielu lat obserwuje się stały wzrost uzależnień u młodzieży. Do najczęstszych przyczyn sięgania po środki odurzające należą: ciekawość poznania „zakazanego owocu”, chęć zaimponowania kolegom i otoczeniu, potrzeba, a nawet warunek przynależności do grupy rówieśniczej, niemożność poradzenia sobie z problemami i trudnościami szkolnymi, osobistymi i rodzinnymi. Dramat uzależnienia może być udziałem każdego młodego człowieka. Nie jest to wyłącznie problem rodzin dysfunkcyjnych ani patologicznych środowisk.

Na tym tle rodzi się pytanie, co możemy zrobić, aby uchronić uczniów przed nałogami? Na razie najskuteczniejszym sposobem walki jest profilaktyka. Warsztaty ukazały młodzieży zagrożenia jakim są narkotyki i Dopalacze. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalone zostały mity, a przedstawiane fakty, dotyczące współczesnych używek. Za pomocą multimediów pokaz slajdów, filmy dydaktyczne) młodzież zyskała rzetelną wiedzę na temat skutków zażywania narkotyków oraz Dopalaczy. Podczas ruchowych gier dydaktycznych młodzież ćwiczyła takie umiejętności jak: zdolność twórczego myślenia, zdolność asertywnej odmowy, zdolność podejmowania prospołecznych decyzji, zdolność przewidywania konsekwencji własnych zachowań.

Przedsięwzięcie składające się z dwóch warsztatów zostało w całości sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Joanna Jachimek

Zdjęcie numer 1 w artykule: Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski