Przejdź do treści.

Menu

W niedzielę 23 listopada zakończyła się międzynarodowa konferencja europejskiej sieci współpracy „WiMi” Wide Minds) pod tytułem „Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji”. Komisja Europejska w bieżącym roku zatwierdziła do realizacji tylko trzy projekty sieciowe, w tym projekt „WiMi”. Spotkanie w Elblągu stało się zatem oficjalną inauguracją działalności nowo powstałej sieci współpracy, która objęła 15 krajów: Walię, Irlandię, Szwecję, Finlandię, Danię, Niemcy, Austrię, Francję, Hiszpanię, Włochy, Grecję, Cypr, Turcję, Czechy i Polskę.

Konferencję poprzedziło robocze spotkanie 22 koordynatorów projektu „WiMi” z 15 krajów Europy, które zorganizowano w dniach 16-18 listopada. Przez pierwsze trzy dni liderzy projektu z poszczególnych krajów uzgadniali szczegóły podejmowanych działań w perspektywie najbliższych trzech lat oraz zakres odpowiedzialności każdego z regionów. Sieć współpracy „WiMi” dysponuje własną multimedialną platformą internetową, która służyć będzie liderom projektu oraz uczestniczącym w nim szkołom do utrzymywania wzajemnych kontaktów, sprawnego obiegu informacji oraz upowszechniania osiągnięć szkół. Niezbędne zatem były zajęcia warsztatowe, podczas których liderzy projektu zapoznali się z obsługą wszystkich narzędzi informatycznych wykorzystywanych w projekcie.

Koordynatorzy rozstrzygnęli także konkurs na logo nowej sieci współpracy. Wzięły w nim udział szkoły z wszystkich krajów partnerskich projektu. Konkurencja była bardzo wyrównana, wiele nadesłanych przez szkoły prac było na bardzo wysokim poziomie, w związku z czym koordynatorzy mieli trudne zadanie. Po wielu rundach głosowań wyłoniono ostatecznie zwycięzcę , wygrała praca Darii Rucińskiej uczennicy kl. I Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Starosta Elbląski Sławomir Jezierski w dniu 19 listopada. Uczestniczyło w nim 77 nauczycieli z wszystkich krajów objętych projektem oraz specjalni goście: Janusz Samarow , Wicekurator Oświaty w Olsztynie, Ryszard Zagalski , Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu, Joanna Naspińska , Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Elblągu, Gabriela Effenberg , Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz Anna Korzeniowska , Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim bez udziału tłumaczy, zatem uczestnicy musieli wykazać się dość dobrą sprawnością komunikacyjną w tym języku. Polskę reprezentowało siedem nauczycielek z powiatu elbląskiego i miasta Elbląga, wszystkich typów szkół, tj. podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Pod koniec drugiego dnia konferencji w Atrium hotelu Gromada odbyły się międzynarodowe targi. Każdy z uczestniczących krajów na swoim stoisku promował swój region. Można też było skosztować próbek regionalnych potraw oraz charakterystycznych napojów. Na stoisku polskim szczególnym zainteresowaniem cieszył się staropolski sękacz, nie zabrakło też innych rodzimych smakołyków, m.in. krówek z elbląskiej „Wolności” i piwa „Specjal”. W trakcie targów nauczyciele z poszczególnych krajów demonstrowali swoją muzykę i tańce; uczestnicy przeszli w ten sposób krótki kurs m.in. flamenco, sirtaki, góralskich tańców z Walii i wielu innych regionów. W ten sposób ostatecznie zostały przełamane ewentualne bariery w kontaktach między uczestnikami z różnych krajów.
Konferencja miała bardzo praktyczny wymiar, większość zajęć była prowadzona w formie warsztatowej, którym towarzyszyły liczne sesje pytań i odpowiedzi. Uczestnicy mogli też wyjaśniać wszelkie wątpliwości podczas konsultacji z przedstawicielami British Council: Lowri Jones i Owain Wright. Wątpliwości było wiele, gdyż większość nauczycieli uczestniczących w konferencji nie miała wcześniej do czynienia z projektami Comenius.
Pracowity tydzień zaowocował aż jedenastoma projektami multilateralnej współpracy partnerskiej szkół. Ponadto, uczestnicy w praktyczny sposób zapoznali się ze sposobami wzbogacenia swojego warsztatu dydaktycznego o techniki multimedialne, takie jak tworzenie przez uczniów własnych filmów animowanych, przygotowanie i edycja krótkometrażowych filmów DVD, wykorzystanie multimedialnych możliwości współczesnych telefonów komórkowych i smartphonów w pracy z uczniami. W trakcie warsztatów uczestnicy „nakręcili” nawet swój własny krótki film animowany, co świadczy o tym, że w praktyczny sposób przyswoili sobie przekazywaną wiedzę.
W programie konferencji znalazły się też wizyty studyjne , liderzy projektu zapoznali się z pracą Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Szczególnie duże wrażenie zrobiła prezentacja wykorzystania platformy e-learningowej Moodle w pracy biblioteki. Ponadto uczestnicy konferencji odwiedzili łącznie dziewięć placówek oświatowych na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląga. Na gościach duże wrażenie zrobiła estetyka szkół i bardzo dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W większości przypadków to sami uczniowie, przedstawiciele samorządu uczniowskiego, oprowadzali gości po swojej szkole.
Mimo bardzo dużego obciążenia programu zajęciami udało się pod koniec konferencji wygospodarować nieco czasu na zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku, które pozostawiło niezapomniane wrażenia.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy dziękowali Markowi Murdzi, przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Elblągu, które było organizatorem konferencji za wspaniałą atmosferę i gościnność okazaną podczas pobytu w Elblągu. Nie bez znaczenia była też znakomita tradycyjna polska kuchnia przygotowana przez załogę hotelu Gromada w Elblągu, który podjął się trudu obsługi tej dużej imprezy.
Łącznie w dniach od 16 do 23 listopada przewinęło się 81 osób uczestniczących w konferencji, które reprezentowały 15 różnych krajów i posługiwały się 14 rozmaitymi językami.
Projekt „WiMi” będzie realizowany przez co najmniej kolejne trzy lata. W Starostwie Powiatowym w Elblągu zostało utworzone Regionalne Centrum Koordynacyjne RCC którego liderem jest Marek Murdzia. Zadaniem RCC będzie wspieranie szkół regionu elbląskiego w przygotowaniu i realizacji projektów partnerskiej współpracy szkół Comenius, koordynowanie działań w ramach sieci współpracy „WiMi” oraz redagowanie międzynarodowego magazynu on-line pod nazwą „Kalejdoskop”. W magazynie zamieszczane będą materiały przygotowane przez nauczycieli i uczniów z wszystkich 15 krajów uczestniczących w sieci „WiMi”. Pierwszy numer „Kalejdoskopu” zaplanowano na koniec stycznia 2009 roku.
Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 22 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 23 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 24 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 25 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 26 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się
Zdjęcie numer 27 galerii dla artykułu: Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji – konferencja w Elblągu zakończyła się

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski