Przejdź do treści.

Zamknij

 
 

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

Starosta Elbląskiw związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenia się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-COV-2 (koronawirus) w celu ochrony Interesariuszy i Pracowników podjął decyzję, że w okresie: od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Starostwo Powiatowe w Elblągu pozostaje zamknięte dla bezpośredniej obsługi Interesantów, z wyłączeniem Wydziału Komunikacji i Transportu oraz kasy.

 

Informacja dotycząca załatwiania spraw

w Wydziale Komunikacji i Transportu

w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14A


Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 7 grudnia 2020 r. załatwianie spraww Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, odbywa się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty pod numerami telefonów:

1. sprawy związane z pojazdami, w tym m. in.: rejestracją, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem nabycia/zbycia, odbiorem dowodu rejestracyjnego

tel. 55 239 49 14;

tel. kom. 577 580 132

2. sprawy związane z prawami jazdy, transportem drogowym

tel. 55 239 49 15

tel. kom. 577 580 134


Istnieje również możliwość rezerwacji wizyty przez internet pod adresem: www.elblag.ajhmedia-oferty.pl

Załatwiane spraw online związanych z pojazdami i prawami jazdy dostępne jest również pod adresem https://esp.pwpw.pl

Opłatę komunikacyjną oraz opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wpłacić na konto:

 1. numer konta Starostwa Powiatowego w Elblągu: 41 1020 1752 0000 0902 0006 9302;
 2.  numer konta Urzędu Miejskiego w Elblągu: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

Jednocześnie informujemy, że mimo to praca odbywa się na bieżąco - wszystkie sprawy Interesariuszy są bez wyjątku załatwiane.

Kontakt z pozostałymi wydziałami jest możliwy aktualnie wyłącznie w następujących formach:

 1. telefonicznie pod numerem tel. 55 239 49 00/55 239 49 09;
 2. .elektronicznie adres mailowy: sekretariat@powiat.elblag.pl lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPElblag
 3. tradycyjnie listownie;
 4. przez umieszczoną przy drzwiach głównych urzędu skrzynkę wrzutową - w razie problemów proszę zadzwonić pod numery:     55 239 49 00/ 55 239 49 09 – pracownik Urzędu odbierze od Państwa dokumenty.

Wnioski składać można:

 1. na adres mailowy sekretariat@powiat.elblag.pl,
 2. tradycyjnie listownie,
 3. przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPElblag
 4. 4)do umieszczonej przy drzwiach głównych urzędu skrzynki wrzutowej - w razie problemów proszę zadzwonić pod numery: 55 239 49 00/ 55 239 49 09 – pracownik Urzędu odbierze od Państwa dokumenty.

Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie informując, że praca całego Urzędu odbywa się na bieżąco - wszystkie sprawy Interesariuszy są bez wyjątku załatwiane.

Jednocześnie przypominamy, że W trakcie wizyty w Starostwie Powiatowym w Elblągu prosimy pamiętać
o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:

 1. przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
 2. wykonywaniu poleceń pracownika kierującego ruchem osób
  w urzędzie,
 1. poddania się pomiarowi temperatury,
 2. zachowaniu dystansu 1,5m od drugiej osoby,
 3. zasłanianiu ust i nosa,
 4. zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu
  do urzędu,
 5. powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

U W A G A:

Osoby nie osłaniające ust i nosa oraz osoby, u których zmierzona temperatura przekroczy 37,0°C, a także osoby z widocznymi objawami chorobowymi (duszności, kaszel, katar, itp.) nie zostaną wpuszczone na teren urzędu. Osoby, które odmówią pomiaru temperatury również nie zostaną wpuszczone na teren urzędu.

Dziękujemy za korzystanie ze środków komunikacji na odległość.

 

 

 • slajd - Statek
 • slajd - Statki
 • slajd - Konie

Menu

Dnia 20 lipca 2010 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Elblągu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Nagrodę z okazji jubileuszu pracy zawodowej otrzymali:
1.Pani Bożena Ryc , Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie,
2.Pani Stanisława Pań…

Czytaj więcej: Nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Elblągu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim uzyskał międzynarodowe wyróżnienie - certyfikat Zielonej Flagi, dołączając tym samym do grona najbardziej aktywnych placówek, działających na rzecz promocji ochrony przyrody na całym świecie.
Certyfikat nadawany jest od 1994 roku szkołom na całym…

Czytaj więcej: Sukces Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Moja Wieś”, skierowanym do profesjonalistów jak i fotografów amatorów.
Celem tego konkursu jest pokazanie najpiękniejszych zakątków obszarów wiejskich w całej Polsce.

Ucze…

Czytaj więcej: Konkurs „Moja Wieś”

PROŚBA O POMOC DLA POWODZIAN

W dniu 18.06.2010r. do Starostwa Powiatowego w Elblągu wpłynęła prośba Starosty Puławskiego Pana Sławomira Kamińskiego o pomoc finansową dla dotkniętej powodzią gminy Janowiec.
Wszelkie osoby chcące udzielić pomocy prosimy o kontakt z Sekretarzem Gminy Janowiec Panem Pi…

Czytaj więcej: PROŚBA O POMOC DLA POWODZIAN

Jedna z umów dotyczy dofinansowania projektu „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa”. Ogólna wartość projektu wynosi 1655762 zł, w tym wartość pozyskanych środków europejskich wyniesie 1343964 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 , „Infrastruktura Społeczna”, działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Druga umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1103N Bielnik Drugi , Jegłownik , Gronowo Elbląskie , Stare Dolno , Marwica na odcinku Stare Dolno , Powodowo , Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o długości 2,2 km w ramach Osi Priorytetowej 5 ,„Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działanie 5.1.6 , „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 8682489 zł, z czego udział środków europejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) , 5699185 zł.
W imieniu Zarządu Województwa umowy podpisali marszałek województwa Jacek Protas, wicemarszałek Urszula Pasławska i członek zarządu Grzegorz Nowaczyk, zaś ze strony Zarządu Powiatu , starosta Sławomir Jezierski, wicestarosta Maciej Romanowski i skarbnik powiatu Edwarda Mazurkiewicz.

Czytaj więcej: Kolejne środki UE na inwestycje powiatu elbląskiego w Pasłęku i gminie Rychliki

W dniach 25-26.06.2010r. w Młynarach odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „INTEGRACJE 2010”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Ośrodek Kultury w Młynarach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar. Podczas dwóch dni koncertowych zaprez…

Czytaj więcej: XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „INTEGRACJE 2010”

Sukcesy uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

Wakacje za pasem, a na uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym spływają zaszczyty, nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Po sukcesach młodzieży na Konkursie Regionalnym Średnich Szkół Plastycznych „Teraz Chopin 2010” w Olsztynie…

Czytaj więcej: Sukcesy uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

W ramach akcji „Pomóż powodzianom” w Starostwie Powiatowym w Elblągu w dniach od 7 do 18 czerwca została przeprowadzona zbiórka artykułów spożywczych i środków czystości dla osób dotkniętych powodzią.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać razem 187,95 kg artykułów spo…

Czytaj więcej: Powiat elbląski pomaga powodzianom

Uczniowie LO z ZS w Pasłęku dnia 22.06.2010r. zakończyli udział w projekcie pt. „Sukces maturalny młodzieży powiatu elbląskiego z przedmiotów matematyczno , przyrodniczych szansą zrealizowania planów życiowych”, który był dofinansowany z EFS w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu O…

Czytaj więcej: Konkurs "Ścisły umysł roku 2010” w Zespole Szkół w Pasłęku

Elbląski Klub „Horse-Shoe” już od 20 lat propaguje rzut podkową, który cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, a także za granicą, zwłaszcza w Szwecji. Miłośnicy tej oryginalnej dyscypliny rekreacyjnej spotkali się 26 czerwca w podelbląskim Jagodnie, aby rywalizować o P…

Czytaj więcej: Turniej Rzutu Podkową o Puchar Starosty Elbląskiego

Zespół Szkół w Pasłęku i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 01.04.2010 r. rozpoczęli realizację projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektor…

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie projektu „Zadbaj o swoje kwalifikacje”

Uczniowie z Zespołu Szkół w Pasłęku odnieśli liczne sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Spośród dużej liczby sportowców na szczególne pochwały zasługują:
Martyna Polkowska , Klasa I B LO
- Mistrzyni Polski Zrzeszenia LZS w Biegu na Dystansie 400 m Przez Płotki
-…

Czytaj więcej: Rok szkolny 2009/2010 rokiem sukcesów sportowych młodzieży Zespołu Szkół w Pasłęku

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski