Przejdź do treści.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 87
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 04:57 dnia 07.06.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer nostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(47), braniewski(47), działdowski(44), Elbląg(46), elbląski(47), iławski(42),
kętrzyński(50), lidzbarski(46), mrągowski(49), nidzicki(44), nowomiejski(43), Olsztyn(43),
olsztyński(44), ostródzki(43), szczycieński(45)
Ważność od godz. 13:00 dnia 07.06.2022 do godz. 23:00 dnia 07.06.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie (15 powiatów) od
13:00/07.06 do 23:00/07.06.2022 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski,
nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(54), giżycki(53), gołdapski(54), olecki(54), piski(51), węgorzewski(53)
Ważność od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od
15:00/07.06 do 01:00/08.06.2022 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów:
ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski