Przejdź do treści.

REGLEMENT FOR TILKJENNELSE AV AUSPISIER AV ELBLĄGS STAROST


Kapittel I Regler for tilkjennelse


§ 1. Dette reglementet bestemmer regler for tilkjennelse og utførelse av Starostens auspisier til alle slags arrangementer og hendelser f.eks. idrettskonkurranser, kulturarrangementer, konkurranser, messer o.l.) av både lokale og overlokale omfang og betydning, nedenfor kalt „foretakender”.
2. I begrunnede tilfeller kan starosten ta foretakender av et annet omafang enn dette som er nevnt i § 1 første ledd under sine auspisier.

§ 2.1. et er bare Elblągs starost som har rett til å ta foretakender som arrangeres i Elbląg distrikt under auspisier av Elblągs starost for framheving av vedkommende foretakendes særegne egenskaper.

2. Starosten kan ta under sine auspisier foretakender som har som mål å utføre oppgaver av ditriktskarakter og gjennomføre strategier for distriktsutvikling og distriktsprogrammer som først og fremst støtter:
- fremmelse av distriktet
- integrasjon av lokale og regionale sammfunn
- stimulering av næringslivsaktivitet
- utvikling av idrett, reiseliv, kultur
- samfunnspolitikk
- miljøvern

3. Starosten tar ikke under sine auspisier foretakender som er rent kommersielle eller dersom det oppstår tvil om de holder deg til etiske regler.

§ 3. Auspisier er en hedersbevisning.

§ 4.1. Tilkjennelse av auspisier er ikke direkte forbundet med noen økonomiske støtte fra Elbląg distrikt.

2. Auspisier kan anses som begrunnelse til å bruke distriktets økonomiske midler, særlig til kjøp av statuetter, pokaler og andre gjenstandspremier.

§ 5. Opplysning om tilkjennelse av auspisier blir lagt ut på distriktskontorets internettside og sendt til søkeren på en tradisjonell måte.

Rozdział II Hvem som er berettiget til å søke om å bli tatt under auspisier av Elblągs starost


§ 6. Søknad om å bli tatt under auspisier av Elblągs starost fremmes av organisatoren av foretakende.

§ 7. Organisator av en foretakende som er et massearrangement sikrer oppfyllelse av krav som er bestemt. i lov av den 22. august 1997 om trygghet ved massearrangementer Lovtidende fra 2005 r. nr. 108, løpenr. 909 med senere endringer)

§ 8. Søknaden som er omtalt i § 6. leveres som et skjema som er tilgjengelig på distriktkontorets internettside: www.powiat.elblag.pl eller på distriktskontorets sekretariat i Elbląg, ul. Saperów 14A rom nr. 106. Skjema vedlegges som vedlegg nr. 1 til dette reglementet.

§ 9.1. Fristen for levering av søknaden kan ikke være kortere enn 3 måneder før planlagt dato for foretakende.

2. Søknaden som leveres etter fristens utløp, avgjøres ikke.

3. I særlig begrunnede tilfeller kan starosten avgjøre søknader som har blitt levert etter utløp av fristen som er nevnt i § 9 første ledd.


Rozdział III Prosedyre for auspisier av Elblągs starost

§ 10.1. Organisatoren henvender seg til Elblągs starost med søknad om at vedkommende foretakende blir tatt under auspisier av Elbląg starost.

2. Søknaden leveres til distriktskontorets i Elbląg sekretariat personlig eller med post til adresse: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
Levert søknad sendes til relevant avdelingsleder i distriktskontoret for faglig uttalelse om tilkjennelse av auspisier vil være begrunnet.

2. Uttalelse gis innen 14 dager fra leveringsdato.

§ 12. Etter mottak av uttalelse fra den relevante avdelingslederen sendes søknaden til Elblągs starost.

§ 13.1. Søkeren gis beskjed om positiv eller negativ avgjørelse av søknaden innen 30 dager fra leveringsdato.

2. Ved negativ avgjørelse behøves det ikke noen begrunnelse.

§ 14.1. Tilkjennelse av auspisier av Elblągs starost forplikter organisatoren til å levere skriftlige opplysninger om foretakendes forløp.

2. Organisatoren er forpliktet til å levere opplysninger i distriktskontorets sekretariat innen 5 dager fra foretakendes avslutning. Hvis mulig, bør det vedlegges fotografisk en dokumentasjon av foretakendes forløp.

§ 15. Distriktskontorets sekretariat fører et register over forløp av foretakender under auspisier av Elblągs starost.

§ 16.1. Dersom vedkmmende foretakende blir tatt under auspisier av starosten, er organisatoren forpliktet til å informere massemedier om dette, sette relevante opplysninger i pressen og andre medier og til visualisering av auspisier ved å sette distriktssymboler på stedet der foretakende foregår og i materiale som fremmer foretakende dvs.: postere, reklamer, invitasjoner o.l.

2. Mens et foretakende som er under auspisier av Elblągs starost pågår, er organisatoren forpliktet til å sette symboler som brukes til ditriktets fremmelse i på et synlig sted.

3. Prosjekter av promoteringsmaterialer med forslag for å sette ditriktets symboler vedlegges av organisatoren til søknaden om tilkjennelse av auspisier av Elblągs starost.

§ 17. Ved sykliske foretakender blir auspisier av Elblągs starost tilkjennes hver gang på nytt.

§ 18. Dersom forpliktelsene som er nevnt i § 14 og § 15 ikke oppfylles, kan dette danne et grunnlag for avslag på søknad om tilkjennelse av auspisier i fremtiden.


Rozdział IV Tilbakketrekkelse av auspisier av Elblągs starost

§ 19. Isærlig begrunnede tilfeller kan Elblag starost, på grunnlag av uttalelse fra relevant avdelingsleder i distriktskontoret i Elbląg trekke de allerede tilkjente auspisiene tilbake. Organisatoren får beskjed om tilbaketrekkelse omgående.

§ 20. Tilbaketrekkelse av auspisier av Elblągs starost medfører plikt til å slutte å bruke hedersbevisningen omgående


Nedenfor finnes det vedlegg med søknadsskjema for tilkjennelse av auspisier.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski