Przejdź do treści.

 Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Biura Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 26 lutego 2021 r. w formie papierowej:

1) osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia” w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda, pok. Nr 218

lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Adama Mickiewicza 24, 14 – 100 Ostróda z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko – wskazać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia”.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

pdf OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1 2021 (382 KB) pdf Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej (175 KB) pdf Oświadczenie o niekaralności
(185 KB)
pdf Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (263 KB) pdf Kwestionariusz osobowy (87 KB) document Klauzula i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (14 KB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski