Przejdź do treści.

Na swoim pierwszym posiedzeniu spotkała się w dniu 11 lutego Powiatowa Rada Sportu w Elblągu. Rada Sportu jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Powołany został zespół, który ma stworzyć w powiecie elbląskim wspólną platformę współpracy środowisk realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Otwierając pierwsze posiedzenie Rady, Starosta Elbląski Sławomir Jezierski zadeklarował ścisłą współpracę pomiędzy organami wykonawczymi powiatu a Radą Sportu. Członkowie Rady powołani przez Zarząd Powiatu w Elblągu otrzymali z rąk Starosty listy gratulacyjne. Następnie Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabriela Effenberg zaprezentowała program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Skład Powiatowej Rady Sportu w Elblągu przedstawia się następująco:
1. Andrzej Sękowski - przedstawiciel gminy Młynary
2. Bogusław Radziewicz - przedstawiciel gminy Elbląg
3. Jacek Tuński - przedstawiciel gminy Rychliki
4. Krzysztof Marciniak , przedstawiciel gminy Godkowo
5. Marek Piepiórka - przedstawiciel gminy Gronowo Elbląskie
6. Mieczysław Szewczuk - przedstawiciel gminy Milejewo
7. Mirosław Plawgo , przedstawiciel gminy Pasłęk
8. Tomasz Sądej , przedstawiciel gminy Markusy
9. Zbigniew Rutkowski - przedstawiciel gminy Tolkmicko
10. Eugeniusz Zapolski , przedstawiciel Elbląskiego Okręgowego Związku Koszykówki
11. Janusz Pająk - przedstawiciel Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego
12. Marek Murdzia , przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Elblągu

Dokonano wyboru prezydium Rady w składzie:
Przewodniczący , Eugeniusz Zapolski
Zastępca Przewodniczącego , Mirosław Plawgo
Sekretarz , Bogusław Radziewicz

Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję na temat kondycji sportu w powiecie elbląskim, w tym sportu dzieci i młodzieży. Szczególnie wiele uwagi poświęcono aspektom związanym z finansowaniem zadań z zakresu kultury fizycznej przez lokalne samorządy.

Przyjęty został także plan pracy Rady na rok 2010.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Powiatowa Rada Sportu
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski