Przejdź do treści.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Elblągu

ul. Saperów 14 A

82-300 Elbląg

Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych

Pokój 303, III piętro, Tel. 55239-49-46; 239-49-45

Godziny pracy biura:

Środa od godz. 10.00 do 12.00

Czwartek od godz. 10.00 do 12.00

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie POWIATU ELBLĄSKIEGO potocznie zwanym „powiatem ziemskim” – jednak nie jest to określenie oficjalne) tj. z terenu 9 gmin.

UWAGA

Biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych na terenie Miasta Elbląga i przez mieszkańców Elbląga. Elbląg jest miastem na prawach powiatu – potocznie zwanym powiatem grodzkim tj. rada Miasta i prezydent Miasta) wykonują kompetencje właściwe dla – odpowiednio – rady Gminy , rady powiatu oraz wójta burmistrza) i STAROSTY.

Wynika to z art. 91 i art. 92 ust 1 p.2 ustawy o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) - organem właściwym dla Miasta jest Prezydent Miasta Elbląga i Urząd Miejski w Elblągu załatwia te sprawy Biuro rzeczy znalezionych Miasta).

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

1) rzeczy znalezionych, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych np. wszelkiego rodzaju kluczy - do mieszkań, do samochodów - bo faktyczna wartość to wartość metalu a nie mieszkania czy samochodu, popularnych parasolek, starych telefonów komórkowych, uszkodzonych lub starych rowerów itp. ;

2) rzeczy co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;

3) rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących;

4) rzeczy na które należy posiadać pozwolenie, w szczególności broń , amunicję materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport;

Biuro nie przyjmuje zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

1) jaka rzecz przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

2) przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zgubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych śladów zużycia).

Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia należnej opłaty.

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych Dz.U. z20 marca 2015 r. poz. 397

● Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.

● Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. nr 133 poz. 872 z późn.zm.)

● Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121

● Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)

Aktualizowano 2015-09-02

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski