Przejdź do treści.

Plan zamówień na rok 2022(opublikowano: 2022.01.25)

pdf Plan zamówień na rok 2022 (92 KB)

Plan zamówień na rok 2021 (opublikowano: 2021.01.20)

pdf Plan zamówień na 2021 rok (584 KB)

Aktualizacja planu zamówień na rok 2021 (opublikowano: 2021.11.17): pdf Aktualizacja planu 2021 BZP 00001965 02 P 1 (42 KB)

II ogłoszenie o zamówieniu - Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów  (opublikowano: 2020.06.25): pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1020 KB) pdf SIWZ+załączniki (2.31 MB) document Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  (107 KB) document Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (70 KB) document Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (79 KB) document Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa (64 KB) document Załącznik nr 6 oświadczenie umowa o pracę (24 KB) document Załącznik nr 7 Harmonogram spłaty kredytu (238 KB) document Załącznik nr 8 Zasoby (57 KB) document Załącznik nr 9 Wykaz usług (71 KB)

Pytania i odpowiedzi Wykonawców (opublikowano: 2020.06.30): pdf Pytania i odpowiedzi wykonawców (93 KB) pdf SIWZ+załączniki 30 06 2020 (2.27 MB) pdf Zmiana ogłoszenia 30 06 2020 (411 KB)

Informacja z otwarcia ofert (opublikowano: 2020.07.03): pdf Informacja z otwarcia ofert (60 KB)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (opublikowano: 2020.07.14) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (211 KB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski