Przejdź do treści.

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego (opublikowano: 28.04.2023)

pdf Ogłoszenie o zamówieniu (548 KB) [pdf] (141 KB) pdf SWZ (1.84 MB) [pdf] (1.33 MB) pdf Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy (993 KB) pdf Załącznik nr 2 do SWZ Oferta (852 KB) pdf Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (794 KB) pdf Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej (887 KB) pdf Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robót (688 KB) pdf Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób (695 KB) pdf Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia (818 KB) pdf Załącznik nr 8 do SWZ Wspólne oświadczenie wykonawców (803 KB) pdf Załącznik nr 9 do SWZ PFU (2.59 MB) pdf Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz elementów inwestycji (541 KB) pdf 1a.ZSEiT w Pasłęku (szkoła) załącznik do PFU (87 KB) pdf 1b.ZSEiT w Pasłęku (internat) załącznik do PFU (811 KB) pdf 1c.ZSEiT w Pasłęku - schemat RG (proj. hala sportowa) załącznik do PFU (299 KB) pdf 1c.ZSEiT w Pasłęku - zewnętrzne inst. elektryczne (proj. hala sportowa) załącznik do PFU (1.10 MB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - ENERGA zgłoszenie instalacji PV załącznik do PFU (5.15 MB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - instalacja PV FALOWNIK załącznik do PFU (730 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - schemat ideowy instalacji PV załącznik do PFU (704 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - zainstalowany moduł PV załącznik do PFU (716 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - zdjęcie instalacji PV załącznik do PFU  (704 KB) pdf A101a Załącznik do PFU (222 KB) pdf A102a Załącznik do PFU (415 KB) pdf A103c Załącznik do PFU (1.60 MB) pdf A104a Załącznik do PFU (1.06 MB) pdf Kamionek projekt przyłącza załącznik do PFU (5.89 MB)

(aktualizacja: 05.05.2023) pdf Odpowiedź na pytanie (mail z dn. 04.05.2023) (638 KB)

(aktualizacja: 09.05.2023)

pdf Odpowiedź wyjaśnienia do SWZ (271 KB) pdf Odpowiedź nr 2 z dnia 09.05.2023 (270 KB) document Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy (wersja do edycji) (146 KB) document Załącznik nr 2 do SWZ Oferta (wersja do edycji) (66 KB) document Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art 125 ust 1 ustawy (wersja do edycji) (101 KB) document Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej (wersja do edycji) (94 KB) document Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robót (wersja do edycji) (59 KB) document Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób (wersja do edycji) (61 KB) document Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia (wersja do edycji) (60 KB) document Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólne (wersja do edycji) (58 KB) spreadsheet Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz elementów inwestycji OR 272 2 3 2023 AC (wersja do edycji) (12 KB)

(aktualizacja: 11.05.2023)

pdf Odpowiedź wyjaśnienia do SWZ z dnia 11 maja 2023 r. (pytanie z dn. 10.05.2023) (361 KB) pdf Odpowiedź 2 wyjaśnienia do SWZ z dnia 11 maja 2023 r. (pytanie z dn. 11.05.2023) (415 KB) pdf Odpowiedź 3 wyjaśnienia do SWZ z dnia 11 maja 2023 r. (pytanie z dn. 09.05.2023) (271 KB) pdf Odpowiedź 4 wyjaśnienia do SWZ z dnia 11 maja 2023 r. (pytanie z dn. 11.05.2023) (269 KB)

(aktualizacja: 16.05.2023)

pdf Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (348 KB) pdf Informacja z otwarcia ofert (368 KB)

(aktualizacja: 07.07.2023)

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.03 MB)

(aktualizacja: 28.07.2023)

pdf Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (352 KB)

(aktualizacja: 16.08.2023)

pdf INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (755 KB)

Roboty budowlane. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego (opublikowano 01.03.2023)

pdf Ogłoszenie o zamówieniu (548 KB) pdf SWZ (1.84 MB) document Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy (145 KB) document Załącznik nr 2 do SWZ Oferta (66 KB) document Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (103 KB) document Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej (94 KB) document Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robót (59 KB) document Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób (61 KB) document Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia (60 KB) document Załącznik nr 8 do SWZ Wspólne oświadczenie wykonawców (58 KB) pdf Załącznik nr 9 do SWZ PFU (4.31 MB) spreadsheet Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz elementów inwestycji (12 KB) pdf 1a.ZSEiT w Pasłęku (szkoła) załącznik do PFU (87 KB) pdf 1b.ZSEiT w Pasłęku (internat) załącznik do PFU (811 KB) pdf 1c.ZSEiT w Pasłęku - schemat RG (proj. hala sportowa) załącznik do PFU (1.10 MB) pdf 1c.ZSEiT w Pasłęku - zewnętrzne inst. elektryczne (proj. hala sportowa) załącznik do PFU (1.10 MB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - ENERGA zgłoszenie instalacji PV załącznik do PFU (5.15 MB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - instalacja PV FALOWNIK załącznik do PFU (730 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - schemat ideowy instalacji PV załącznik do PFU (357 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - zainstalowany moduł PV załącznik do PFU (716 KB) pdf 3a.ZAZ w Kamionku Wielkim - zdjęcie instalacji PV załącznik do PFU (704 KB) pdf A101a Załącznik do PFU (222 KB) pdf A102a Załącznik do PFU (415 KB) pdf A103c Załącznik do PFU (1.60 MB) pdf A104a Załącznik do PFU (1.06 MB) pdf Kamionek projekt przyłącza załącznik do PFU (5.89 MB)   document Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (14 KB) pdf Odpowiedź z dnia 07.03.2023 r. na zapytanie mailem z dnia 06.03.2023 r. (55 KB) pdf Odpowiedź z dnia 10.03.2023 r. na zapytanie z dnia 09.10.2023 r. (108 KB) pdf zał. 1 do odpowiedzi - Kamionek Wielki (2.52 MB) image zał. 2 do odpowiedzi - Nadbrzeże (542 KB)

(aktualizacja: 15.03.2023)

pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 15.03.2023 (285 KB)   pdf Zał. 1 do odpowiedzi Władysławowo - KROKUS - lokalizacja ZK.pdf (64 KB) pdf Zał. 2 do odpowiedzi - Pasłęk - ZSEiT - lokalizacja ZK.pdf (50 KB) pdf Zał. 3 do odpowiedzi - Nadbrzeże złącza kablowe.pdf (1.59 MB) pdf Zał. 4 do odpowiedzi - Kamionek Wielki - lokalizacja RG (2.52 MB)

(aktualizacja: 16.03.2023)

pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 16.03.2023 (281 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (135 KB) pdf SWZ zmiana treści 16.03.2023 (615 KB)

(aktualizacja: 17.03.2023)

pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 17.03.2023 (266 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (135 KB) pdf SWZ zmiana treści 17.03.2023 (606 KB)

(aktualizacja: 21.03.2023)

pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 21.03.2023 (281 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (134 KB) pdf SWZ zmiana treści 21.03.2023 (610 KB) spreadsheet Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz elementów inwestycji aktualizacja 21.03.202 (12 KB)

(aktualizacja: 22.03.2023) pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 22.03.2023 (454 KB)

(aktualizacja: 23.03.2023) pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 23.03.2023 (416 KB) pdf Odpowiedź: wyjaśnienia do SWZ z dnia 23.03.2023 (410 KB)

(aktualizacja: 27.03.2023)

pdf Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (44 KB)

(aktualizacja: 27.03.2023)

pdf Informacja z otwarcia ofert (328 KB)

(aktualizacja: 24.04.2023)

pdf Informacja o unieważnieniu postępowania OR 272 2 2 2023 AC (713 KB)

Unterkategorien

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski