Przejdź do treści.

Plan zamówień na rok 2021 (opublikowano: 2021.01.20)

pdf Plan zamówień na 2021 rok (584 KB)

Aktualizacja planu zamówień na rok 2021 (opublikowano: 2021.11.17): pdf Aktualizacja planu 2021 BZP 00001965 02 P 1 (42 KB)

II ogłoszenie o zamówieniu - Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów  (opublikowano: 2020.06.25): pdf Ogłoszenie o zamówieniu (1020 KB) pdf SIWZ+załączniki (2.31 MB) document Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  (107 KB) document Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (70 KB) document Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (79 KB) document Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa (64 KB) document Załącznik nr 6 oświadczenie umowa o pracę (24 KB) document Załącznik nr 7 Harmonogram spłaty kredytu (238 KB) document Załącznik nr 8 Zasoby (57 KB) document Załącznik nr 9 Wykaz usług (71 KB)

Pytania i odpowiedzi Wykonawców (opublikowano: 2020.06.30): pdf Pytania i odpowiedzi wykonawców (93 KB) pdf SIWZ+załączniki 30 06 2020 (2.27 MB) pdf Zmiana ogłoszenia 30 06 2020 (411 KB)

Informacja z otwarcia ofert (opublikowano: 2020.07.03): pdf Informacja z otwarcia ofert (64 KB)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (opublikowano: 2020.07.14) pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (92 KB)

Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (opublikowano: 2020.04.30):

pdf SIWZ kredyt (1.07 MB) pdf Ogłoszenie o przetargu UZP (1.09 MB) document Załącznik nr 1 Formularz oferty (79 KB) document Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (70 KB) document Załacznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (78 KB) document Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa (64 KB) pdf Załącznik nr 5 Wzór umowy (1.30 MB) document Załącznik nr 6 Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (58 KB) document Załącznik nr 7 Harmonogram spłat kredytu (228 KB) document Załącznik nr 8 Zasoby (57 KB) document Załącznik nr 9 Wykaz usług (71 KB)

 

Zmiana treści SIWZ (opublikowano: 2020.05.08):

pdf Zmiana treści SIWZ przedłużenie terminu składania ofert (86 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35 KB)

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.15):

pdf Pytania i odpowiedzi 14 V 2020 (476 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 V 2020 (1.45 MB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.21):

pdf Wyjaśnienia dla Wykonawców 21 V 2020 (122 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21 V 2020 (230 KB) pdf SIWZ poprawiony 21 V 2020 (1.07 MB) pdf Harmonogram spłaty rat kredytu popr 21 V 2020 (138 KB) document Zał nr 1 Formularz oferty poprawiony 21 V 2020 (74 KB) document Zał nr 5 Wzór umowy poprawiony 21 V 202 (32 KB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.28):

pdf Wyjaśnienia dla Wykonawców 3 28 V 2020 (93 KB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.29):

pdf Odpowiedzi dla Wykonawców 4 (125 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29 05 2020 (310 KB) pdf SIWZ zmieniony 29 05 2020 (1.06 MB) pdf Poprawiony harmonogram spłat rat 29 05 2020 (140 KB)

Informacja z otwarcia ofert (opublikowano: 2020.06.10): pdf Informacja z otwarcia ofert (64 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (opublikowano: 2020.06.16): pdf Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (121 KB)

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski