Przejdź do treści.

Starosta Elbląski już po raz czternasty ogłosił konkurs pod nazwą „Wieś z inicjatywą".

Celem powyższego konkursu jest:

wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które w 2023 roku dzięki własnej, społecznej pracy wiele zmieniły w swojej miejscowości,
promocja tych działań, a także promocja projektów zrealizowanych z inicjatywy społeczności lokalnej.
W konkursie może uczestniczyć wieś położona na terenie powiatu elbląskiego, która prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej powiatu elbląskiego pod linkiem https://www.powiat.elblag.pl/pl/miasta-i-gminy/konkurs

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcą może być sołtys wsi, organizacja pozarządowa działająca w tej miejscowości lub sołtys wraz z organizacją pozarządowa (łącznie).

Składając wniosek należy zwrócić uwagę, aby zgłoszone inicjatywy zrealizowane były w 2023 roku.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu do końca czerwca 2024 r. ogłosi wyniki konkursu, wskazując od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w 2023 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

za zajęcie pierwszego miejsca – 7000 zł,
za zajęcie drugiego miejsca – 5000 zł,
za zajęcie trzeciego miejsca – 3000 zł.
Komisja może również przyznać cztery wyróżnienia o wartości 1000 zł każde

pdf 1. Regulamin konkursu Wieś z inicjatywą 2024 r. (978 KB) document 2 fomularz zgłoszeniowy 2024 Wieś z inicjatywą (20 KB)

Starosta Elbląski już po raz dziesiąty ogłosił konkurs pod nazwą „Wieś z inicjatywą". Celem powyższego konkursu jest:

  1. wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które w 2019 r. dzięki własnej, społecznej pracy wiele zmieniły w swojej miejscowości,
  2. promocja tych działań, a także promocja projektów zrealizowanych
    z inicjatywy społeczności lokalnej.

W konkursie może uczestniczyć wieś położona na terenie powiatu elbląskiego, która prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej powiatu elbląskiego.

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg pok. 106.

Jednocześnie informuję, ze wnioskodawcą może być sołtys wsi, organizacja pozarządowa działająca w tej miejscowości lub sołtys wraz z organizacją pozarządowa (łącznie).

Składając wniosek należy zwrócić uwagę, aby zgłoszone inicjatywy zrealizowane były w 2019 roku.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu do końca czerwca 2020 r. ogłosi wyniki konkursu, wskazując od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w minionym roku kalendarzowym.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

  • za zajęcie pierwszego miejsca – 7000 zł,
  • za zajęcie drugiego miejsca – 5000 zł,
  • za zajęcie trzeciego miejsca – 3000 zł.

Komisja może również przyznać cztery wyróżnienia o wartości 1000 zł każde...

document 2020 Wieś z inicjatywą regulamin (283 KB)

document 2020 fomularz zgłoszeniowy Wieś z inicjatywą (20 KB)

 

Urząd Gminy Markusy
82-325 Markusy
tel. 55-239-43-51, fax 55-239-43-52
Wójt - Dorota Wasik
 
Gmina zajmuje powierzchnię 109 km2. Do gminy Markusy należy 18 sołectw. Leży na żyznych glebach Żuław.
Na terenie gminy zachowało się wiele zabytków, do których należą m.in:
- szereg zabudowań mieszkalnych i gospodarczych typu holenderskiego,
- domy podcieniowe z XVIII w. w Markusach,Szaleńcu, Stalewie, Zwierznie, Kępniewie,
- kościół z XIX wieku w Zwierznie,
- stare cmentarze mennonickie w Szaleńcu, Kępniewie, Markusach, Węglach-Żukowie, Jeziorze,
- most zwodzony w Jeziorze,
Zdjęcie numer 1 w artykule: gmina Markusy
- przystań rybacka z budynkiem dawnego zajazdu „Trzy Róże” nad jeziorem Drużno w Węglach Żukowie,
- stacje pomp w Węglach-Żukowie.
Do atrakcji krajoznawczych gminy należy jezioro Druzno, stanowiące znany i ceniony rezerwat przyrody na skalę europejską.
Jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne o żyznej glebie stanowią 75% powierzchni.
 
Wykaz Pomników Przyrody z terenu gminy Markusy:
 
Wykaz z Rejestru Zabytków z terenu gminy Markusy:
 

 

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
82-340 Tolkmicko, Plac Wolności 3
Burmistrz - Magdalena Beata Dalman
Gmina Tolkmicko zajmuje powierzchnię 225 km2. W skład gminy wchodzi 10 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest miasto Tolkmicko, położone na północnym krańcu Wysoczyzny Elbląskiej, malowniczo opadającej ku brzegom Zalewu Wiślanego.
Atrakcyjność gminy podkreślają: sąsiedztwo Zalewu Wiślanego, urozmaicona rzeźba terenu, duże zalesienie, prawdziwie górska stromość zboczy, wspaniałe widoki oraz liczne zabytki.
Teren gminy w 80% objęty jest Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzna Elbląska”. Znajdują się tu trzy rezerwaty leśne: Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej i Pióropusznikowy Jar.
Ważną rolę odgrywa Zalew Wiślany. Jest płaskodennym i płytkim przeciętna głębokość 2,6 m) akwenem o niewielkim zasoleniu. Obfituje w liczne gatunki ryb. Doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa, także lodowego.
Zdjęcie numer 1 w artykule: gmina Tolkmicko
Jedną z najciekawszych miejscowości pod względem historycznym i zabytkowym na terenie gminy są Kadyny. Do ważniejszych zabytków kadyńskich należą:
- zespół budynków dworskich najbardziej interesującą budowlą w tym zespole jest pałac barokowy, którego najstarsza część powstała w XVII w.
- zespół klasztoru Franciszkanów pochodzący z XVIII w.,
- dąb im. Jana Bażyńskiego, o obwodzie 9,9 m i wysokości 25 m, liczy około 700 lat. Z racji swojego wieku i wielkości należy do najsłynniejszych drzew w kraju.
Ponadto na terenie gminy na uwagę zasługuje między innymi:
- zabudowa miasta Tolkmicka,
- baszta gotycka z XIV w. w Tolkmicku,
- kościół parafialny z XIV w. w Tolkmicku,
- kaplica barokowa z XVIII w. w Tolkmicku,
- murowany dworek z XVIII w. we wsi Brzeziny,
- „Dom Zdrojowy" z XIX w. w Nadbrzeżu,
- kościół barokowy w Łęczu,
- domy podcieniowe z XVIII w. w Łęczu,
- kapliczka z XIX w. na cmentarzu w Pogrodziu.
 
Wykaz Pomników Przyrody z terenu Miasta i Gminy Tolkmicko:
 
Wykaz z Rejestru Zabytków z terenu  Miasta i Gminy Tolkmicko:

 

 

Urząd Gminy Rychliki
14-411 Rychliki
tel. 55-248-81-50, 55-248-81 45

http://www.rychliki.pl/ e-mail: sekretariat@rychliki.pl

Wójt - Zbigniew Lichuszewski
 
Powierzchnia gminy wynosi 132 km2. W skład gminy wchodzi 15 sołectw.Prawie w całości leży na Pojezierzu Iławskim. Jest terenem pofałdowanym o wzniesieniach sięgających ok. 100 m n.p.m.
Do najciekawszych zabytków leżących na terenie gminynależą:
- kościół neogotycki, sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju,
Zdjęcie numer 1 w artykule: gmina Rychliki
- kościół gotycki w Jelonkach i Kwietniewie,
- dwory i pałace wraz z zespołami ogrodowo-parkowymi z XVIII i XIX w. w Barzynie, Dziśnitach, Dymniku, Jankowie, Powodowie, Rejsytach, Topolnie Wielkim,
- domy podcieniowe w Jelonkach i Świętym Gaju,
- zespół młyński ruina) w Grądowym Młynie,
- wiatrak w Lepnie,
- grodzisko średniowieczne w Piotrowie i okolicach Świętego Gaju.
Użytki rolne zajmują 73% powierzchni.
 
Wykaz Pomników Przyrody z terenu gminy Rychliki:
 
Wykaz z Rejestru Zabytków z terenu gminy Rychliki:
 

 

Urząd Miasta i Gminy Pasłęk
14-400 Pasłęk, pl. św. Wojciecha 5
tel. 55-248-20-01, 55-248-20-03, fax 55-248-31-80
Burmistrz - Wiesław Śniecikowski
 
Miasto i gmina zajmuje powierzchnię 264 km2. W skład gminy wchodzi 38 sołectw. Położona jest głównie na Równinie Warmińskiej i Pojezierzu Iławskim. Znaczącym walorem krajoznawczym gminy jest Kanał Elbląski będący unikatowym w skali światowej zabytkiem techniki. Ważnym elementem przyrodniczym gminy jest dolina rzeki Wąskiej. Dolina ta stanowi obszar krajobrazu chronionego. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 30 pomników przyrody, występuje też szereg obiektów o charakterze zabytkowym.
Należą do nich m.in.:
- zespoły pałacowo-parkowe w Anglitach, Dawidach, Drulitach, Kwitajnach i Rzecznej,
- kościół parafialny wraz z cmentarzem w Kwitajnach i Mariance,
- kościół parafialny z XVIII w. w Zielonce Pasłęckiej,
Zdjęcie numer 1 w artykule: gmina Pasłęk
- młyn w Kwitajnach,
- kuźnia podcieniowa w Mariance,
- zamek w Pasłęku z XIV wieku,
- kościół św. Jerzego pochodzący z XVI w. w Pasłęku,
- kościół św. Bartłomieja z XIV wieku w Pasłęku,
- cerkiew prawosławna z XVII w. w Pasłęku,
- zabytkowe kamienice mieszczańskie z XVIII i XIX wieku w Pasłęku.
Użytki rolne zajmują 74% ogółu powierzchni.
 
 Wykaz Pomników Przyrody z terenu Miasta i Gminy Pasłęk
 
Wykaz z Rejestru Zabytków z terenu Miasta i Gminy Pasłęk:
 
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski