preloader
Przejdź do treści.

Menu

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym oraz Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

zapraszają nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół podstawowych do udziału w konferencji pn.

„WYZWANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ”

która odbędzie się 7 lutego w godzinach 12.00-16.00

w siedzibie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Truizmem jest stwierdzenie, że edukacja artystyczna pełni niezwykle istotną rolę w rozwoju młodego człowieka. Bez niej trudno mówić o kształtowaniu: umiejętności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki, zdolności abstrakcyjnego i symbolicznego myślenia, twórczych postaw. Wydaje się, że we współczesnym świecie, przesyconym nadmiarem bodźców wizualnych - zadania edukacji, rozumianej jako: wskazywanie ścieżek, nauka nie tylko tworzenia, ale i  wartościowania, nabierają szczególnego znaczenia. 

Dlatego warto dyskutować o jej kształcie, zadaniach, problemach oraz metodach, które służą wzbogaceniu programu zajęć. 

Celem konferencji jest:

+ wymiana poglądów i refleksji dot. aktualnej kondycji kształcenia artystycznego na różnych szczeblach edukacji oraz problemów i wyzwań, które stoją przed nauczycielami edukacji plastycznej,

+ podzielenie się doświadczeniami metodycznymi, dobrymi praktykami, pomysłami na realizację zajęć oraz projektów edukacji artystycznej i estetycznej,

+ integracja środowiska nauczycieli przedmiotów artystycznych,

+ wzbogacenie warsztatu pedagogicznego o różnorodne narzędzia pracy.

Program konferencji pn. "WYZWANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ" :

12.00 – 12.15 – Rejestracja uczestników.

12.15 – 12.30 – Otwarcie konferencji – Krystyna Brinkiewicz, Dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie

Górnym                     

12.30 – 13.15– Teoria i historia sztuki w przebiegu lekcji – Paulina Łuczak, (nauczyciel Historii Sztuki )

Podczas zajęć porozmawiamy o:

- roli wiedzy teoretycznej i historycznej w przebiegu zajęć plastycznych, 

- metodach i narzędziach służących do atrakcyjnego jej przekazywania - programach edukacyjnych instytucji kulturalnych na terenie kraju, które mogą stanowić bazę materiałów czy inspiracji. 

13.15– 14.15 – Kontekstualizacja w edukacji artystycznej – Karolina Kardas, (nauczyciel Rysunku
                       i Malarstwa)

- waga kontekstualizacji realizacji plastycznych na lekcji plastyki,

- tworzenie kontekstu a zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy,

- odniesienie do podstawy programowej przedmiotu plastyka,

- przykłady wykorzystania kontekstu w edukacji artystycznej,

- dyskusja na temat sposobu prowadzenia zajęć i przeprowadzonych już lekcji plastyki.

14.15 – 15.00 –Prezentacja przykładowych zadań i ich efektów na zajęciach z Podstaw Projektowania
i Technik Druku Artystycznego
– Roma Jaruszewska, ( nauczyciel Podstaw Projektowania, Projektowania Graficznego) Janusz Kozak ( nauczyciel Podstaw Projektowania i Technik Druku Artystycznego)

15.00– 16.00– Dyskusja

16.00 - Zakończenie konferencji 

Zainteresowane osoby proszę o potwierdzenie swojego udziału poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zaproszeniu na stronie: www.wmodn.elblag.pl (zakłada zaproszenie na konferencję).

Organizatorzy:

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

ul. Szafirowa 12, 82-310 Elbląg

tel/fax: 55 233 31 76

Email liceumplastyczne@elblag.com.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Łukasz Kogut­­ konsultant ds. edukacji artystycznej.

Email: l.kogut@wmodn.elblag.pl
tel: +48 55 625 72 92

 

konferencja 2019 m

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski