preloader
Przejdź do treści.

Menu

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Karina Ulewska

tel./faks: 055-239-49-62, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg pok.23)

mail: kulewska@powiat.elblag.pl

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim: http://www.ngo.powiat.elblag.pl/

 
 

   pdf Wykaz stowarzyszeń w powiecie elbląskim 2018 (983 KB)

Stowarzyszenia zwykłe: http://bip.powiat.elblag.pl/10284/Stowarzyszenia_zwykle/

document ANKIETA baza org pozarz (218 KB)

 ___________________________________________________________
 
Przydatne linki:
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
Warmińsko-Mazurskie NGO - warminsko-mazurskie.ngo.pl
Bazy Danych - Organizacje Pozarządowe - www.bazy.ngo.pl
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski -www.kanal-elblaski-lgd.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblagu - cop.elblag.pl
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - rowop.pl
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - www.ropwwm.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 ___________________________________________________________


Elbląg, 2019-05-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2019 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

  1. numer konta bankowego organizacji;
  2. imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
  3. odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data);
  4. w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:
    1. zaktualizowany harmonogram działań;
    2. zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania;
    3. zaktualizowany opis poszczególnych działań.

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

1) Integracyjny turniej w siatkówkę plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 6.300 zł.

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

1) VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolickap.w. św. Józefa w Pasłęku – 10.000 zł;

2) XXI Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 4.000 zł.


Elbląg, 05.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2019 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:

1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów (tabela przedmiotowa, tabela przewidywane źródła finansowania zadania publicznego),

2. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,

3. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań,

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),

- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

- XXVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 5 000,00

- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 4 000,00

- XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260 - 3 000,00

- IV Bieg LANZANII 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 755,00

- Upowszechnianie piłki ręcznej i tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Szukamy Talentów” - UKS Tajfun - 5 320,00

2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:

- 53 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Zarząd Oddziału w Elblągu - 6 000,00

- XXIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 10 000,00

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

- II Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – „Centrum” - Stowarzyszenie "TalentArt" - 8 800,00

- XV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” - 8 000,00

- Palinocka - warsztatowa impreza kulturalna w klimacie słowiańskim - Stowarzyszenie Na Rzecz - Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń" - 5 500,00

- W zasięgu ręki - o sztuce dalekiej i bliskiej - Stowarzyszenie Jantar - 8 100,00

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:

- XVII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Zarząd Oddziału w Elblągu - 9 000,00

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:

- XVII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 300,00

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

- Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 3 360,00

- Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 4 850,00

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2019 r.:

- Integracyjny turniej w siatkówce plażowej połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK,

- XII Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - IX Memoriał Henryka Hucza w dniu 11.05.2019 Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Prezesa MKJ Nenia 13.07.2019 Derby Pasłęckie Regionalne Zawody Jeździeckie 14.09.2019 r. - Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia w Pasłęku,

- Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska",

- VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku,

- Konserwacja i restauracja części rzeźbiarskiego wystroju ambony i baptysterium - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku,

- Znam zabytki mojego powiatu - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu elbląskiego dla dzieci - Fundacja Nowoczesny Konin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - https://rowop.pl/ 

rowop webbaner v1.1 2018 05

 

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski