preloader
Przejdź do treści.

Menu

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Karina Ulewska

tel./faks: 055-239-49-62, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg pok.23)

mail: kulewska@powiat.elblag.pl

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim: http://www.ngo.powiat.elblag.pl/

 
 

  document Wykaz stowarzyszeń w powiecie elbląskim listopad 2017 2 (495 KB) document ANKIETA baza org pozarz (218 KB)

 ___________________________________________________________
 
Przydatne linki:
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
Warmińsko-Mazurskie NGO - warminsko-mazurskie.ngo.pl
Bazy Danych - Organizacje Pozarządowe - www.bazy.ngo.pl
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski -www.kanal-elblaski-lgd.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblagu - cop.elblag.pl
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - rowop.pl
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - www.ropwwm.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego - www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 ___________________________________________________________


Elbląg, 15.03.2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2018 r.

 

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:

1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów (tabela przedmiotowa, tabela przewidywane źródła finansowania zadania publicznego),

2. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,

3. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań,

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),

- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

 

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

- Integracyjny turniej w siatkówce plażowej połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00

- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 3 000,00

- XX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260 - 3 000,00

- XXV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 5 000,00

- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - UKS Tajfun - 5 000,00

- III Bieg LANZANII 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 860,00

2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 3 600,00

 

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:

- 52 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie - 5 000,00

- XXVIII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 10 000,00

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

- Zaprojektuj, zrób, pokaż - międzyszkolne warsztaty ceramiczne z happeningiem - Stowarzyszenie "TalentArt" - 6 000,00

- Przyszłość sztuki przeszłości - Stowarzyszenie Jantar - 8 100,00

- Plener artystyczny w Wiosce Smerfów - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - 2 680,00

- XIV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 8 000,00

- VI Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 14 420,00

- Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 5 500,00

- Coolturalni Słowianie - Strażackie działania z dawno zapomnianym - Ochotnicza Straż Pożarna w Godkowie - 3 000,00

- XX Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 4 000,00

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:

- XVI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie - 10 000,00

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:

- XVI Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 300,00

 

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

- Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 3 068,00

- Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 4 100,00

- V Rowerowy Zawrót Głowy - Stowarzyszenie IWA - 1 771,00

 

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2018 r.:

- Biało-Czerwona Familiada - Krasin 2018 - Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina

- X Warsztaty pieśni chóralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku

- Wiejskie tradycje - życie dawnej wsi polskiej - Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

- Święto Wiatru we Wiosce Wiatru i Podcieni - Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

- 20. Jubileuszowy Spływ Kajakowy "Integracja 2018" - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - https://rowop.pl/ 

rowop webbaner v1.1 2018 05

 

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski