Przejdź do treści.

PROJEKT NR 1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km”
Okres realizacji: 2017 rok
Wartość inwestycji: 1.892.911,40zł
wkład powiatu elbląskiego:688.452,40zł
dofinansowanie: 1.204.459,00zł

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski