Przejdź do treści.

Kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2020r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (opublikowano: 2020.04.30):

pdf SIWZ kredyt (1.07 MB) pdf Ogłoszenie o przetargu UZP (1.09 MB) document Załącznik nr 1 Formularz oferty (79 KB) document Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (70 KB) document Załacznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (78 KB) document Załącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa (64 KB) pdf Załącznik nr 5 Wzór umowy (1.30 MB) document Załącznik nr 6 Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (58 KB) document Załącznik nr 7 Harmonogram spłat kredytu (228 KB) document Załącznik nr 8 Zasoby (57 KB) document Załącznik nr 9 Wykaz usług (71 KB)

 

Zmiana treści SIWZ (opublikowano: 2020.05.08):

pdf Zmiana treści SIWZ przedłużenie terminu składania ofert (86 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (35 KB)

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.15):

pdf Pytania i odpowiedzi 14 V 2020 (476 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 V 2020 (1.45 MB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.21):

pdf Wyjaśnienia dla Wykonawców 21 V 2020 (122 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21 V 2020 (230 KB) pdf SIWZ poprawiony 21 V 2020 (1.07 MB) pdf Harmonogram spłaty rat kredytu popr 21 V 2020 (138 KB) document Zał nr 1 Formularz oferty poprawiony 21 V 2020 (74 KB) document Zał nr 5 Wzór umowy poprawiony 21 V 202 (32 KB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.28):

pdf Wyjaśnienia dla Wykonawców 3 28 V 2020 (93 KB)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi (opublikowano: 2020.05.29):

pdf Odpowiedzi dla Wykonawców 4 (125 KB) pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29 05 2020 (310 KB) pdf SIWZ zmieniony 29 05 2020 (1.06 MB) pdf Poprawiony harmonogram spłat rat 29 05 2020 (140 KB)

Informacja z otwarcia ofert (opublikowano: 2020.06.10): pdf Informacja z otwarcia ofert (60 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (opublikowano: 2020.06.16): pdf Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (121 KB)

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski