Przejdź do treści.

XXVII Sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Registration Closed
 
0
Category
Wydarzenia
Date
2020-10-30 10:00

P O R Z Ą D E K O B R A D
XXVII Sesji Rady Powiatu w Elblągu
w dniu 30 października 2020 r. o godz. 10.00,
w trybie telekonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 04 września2020 r. do 30 października 2020 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Elbląskiego za rok szkolny 2019/2020.
6. Informacja Starosty Elbląskiego z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2019 rok.
8. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.
8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.
8.3 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/64/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 04 września 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację tych zadań.
8.4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Powiatu Elbląskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Sakówko, gm. Pasłęk.
8.5 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu wykonywania zadań przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
9. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

 
 

All Dates

  • 2020-10-30 10:00

List of Participants

 No Participant 
 

Powered by iCagenda

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski