Przejdź do treści.

 

Wkrótce przed uczniami klas ósmych ważne i trudne do podjęcia decyzje wiążące się z wyborem dalszej ścieżki edukacji. Chcąc wesprzeć ich w tym niełatwym momencie powiatowe szkoły ponadpodstawowe przygotowały ofertę edukacyjną skierowaną do absolwentów szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że przygotowana oferta będzie pomocna w znalezieniu dobrej szkoły i interesującego kierunku kształcenia.

Uczniowie szkół podstawowych mają do wyboru licea ogólnokształcące, które przygotują do dalszej edukacji na uczelniach wyższych i zdobycia tytułów naukowych; technika lub szkoły branżowe, które zapewnią pełne i solidne wykształcenie, a wybrany zawód z pewnością pozwoli odnieść sukces na rynku pracy.

Życzymy wszystkim uczniom, którzy podejmą naukę w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Elbląskiego, aby edukacja w nich była nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą kolejny cel.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną i życzymy każdemu absolwentowi szkoły podstawowej trafnych wyborów i samych sukcesów.

Naczelnik i pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO 2024/2025:

Zespół Szkół w Pasłęku

ul. Zwycięstwa 28

14-400 Pasłęk

tel. 55 248 10 61

e-mail: sekretariat@zspaslek.edu.pl

 Zdjęcie numer 1 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zdjęcie numer 2 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

                   Zdjęcie numer 3 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek ZS      

 2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

 3. Oferta edukacyjna  

4. Ulotka

5. Opis kierunków

               Dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia:
 
 

            

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

ul. Wojska Polskiego 36

14-400 Pasłęk

tel. 55 248 31 29

e-mail: zseitpaslek@elblag.net

Zdjęcie numer 4 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Pliki do pobrania: 

Podanie o przyjęcie do szkoły: plik MS Word, plik pdf

Podanie o przyjęcie do internatu: plik MS Word, plik pdf; regulamin internatu: plik MS Word, plik pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do szkoły: plik MS Wordplik pdf

Zgoda na publikację wizerunku: plik MS Word, plik pdf

Oświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii: plik MS Word, plik pdf

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów (przetwarzanie danych osobowych po przyjęciu do szkoły): plik MS Word, plik pdf

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych - monitoring wizyjny): plik pdf

Regulamin rekrutacji (do pobrania plik MS Word) -zasady rekrutacji

 NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 • możliwość nauki dwóch języków: angielskiego i niemieckiego,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
 • wyjazdy na przedstawienia teatralne i premiery kinowe,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne w szkole
 • udziały w licznych olimpiadach szkolnych i ogólnopolskich,
 • zajęcia praktyczne w autoryzowanych serwisach samochodowych PEUGEOT, FIAT, RENAULT,  u przedsiębiorców budowlanych, w szkolnych warsztatach
 • pozyskiwanie we współpracy z kandydatem miejsc odbywania praktyk zawodowych
 • wyjazdy na obozy szkoleniowe i wycieczki dydaktyczne,
 • dodatkowe kursy kwalifikacyjne,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,
 • wymiany językowe w ramach współpracy międzynarodowej,
 • uczniom zakwaterowanym w internacie dobre i schludne warunki mieszkaniowe oraz 3 posiłki dziennie w szkolnej stołówce.

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z:

 • internatu połączonego ze szkołą łącznikiem,
 • stołówki zapewniającej ciepłe posiłki,
 • biblioteki szkolnej o bogatym księgozbiorze,
 • świetlicy wyposażonej w sprzęt audiowizualny i komputery,
 • wyremontowanych warsztatów szkolnych,
 • dobrze wyposażonej sali gimnastycznej połączonej z szatniami,
 • siłowni szkolnej i znajdujących się tam przyrządów do ćwiczeń,
 • klas lekcyjnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu i sprzęt audiowizualny,
 • czterech nowoczesnych sal komputerowych z dostępem do Internetu, z których można korzystać po godzinach lekcyjnych,
 • boiska do koszykówki i kompleksu boisk „Orlik” oraz bieżni, skoczni i rzutni,
 • minibusów szkolnych dowożących na praktyki.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

ul. Szafirowa 12

82-310 Gronowo Górne

tel: 55 233 31 76

e-mail: lspgronowo@elblag.com.pl

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym – doskonały wybór!

Chcesz zostać uczniem Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym? 
Jeśli chcesz poznać informacje dotyczące rekrutacji na rok 2024/25 wejdź w zakładkę rekrutacja, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje.
 
Jesteś zainteresowany naszą szkołą, chcesz uczestniczyć w „drzwiach otwartych” i myślisz o zostaniu naszym uczniem – Wypełnij formularz poniżej – jest dobrowolny i nie jest on zobowiązaniem do przystąpienia do egzaminu.
 
 
 
Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, zapraszamy do Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. 

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła, która bardzo dobrze przygotowuje w zakresie kształcenia ogólnego. Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w liceach ogólnokształcących.

Od 15 lat istnienia placówki osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, którego zdawalność jest na jednym z najwyższych poziomów. Uczniowie mają do wyboru przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia sztuki. Kontynuują naukę na uczelniach artystycznych jak również kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologia angielska, historia sztuki, języki wschodnie, psychologia. Z powodzeniem dostają się na kierunki ścisłe, takie jak architektura, budownictwo, geodezja.

Obok kształcenia ogólnego uczniowie realizują kształcenie zawodowe. Oprócz tradycyjnych przedmiotów artystycznych, będących podstawą do dalszego kształcenia zawodowego, uczniowie doskonalą nowoczesne technologie i techniki obecnie bardzo przydatne w branży reklamowej i projektowej: podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego, w tym powszechnie stosowaną technikę sitodruku.

O wysokim poziomie kształcenia zawodowego świadczą zdobywane co roku liczne nagrody w prestiżowych konkursach oraz otrzymywane przez uczniów szkoły Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendia Artystyczne Prezydenta Elbląga, Stypendia Starosty Elbląskiego.

Nauka w szkole trwa 5 lat.

Każdego roku dokonujemy  naboru do jednej klasy.

Na rok 2024/25 proponujemy realizację w następujących specjalizacjach:

Specjalność: Techniki graficzne, w ramach której uczeń ma do wyboru jedną ze specjalizacji:

  • Projektowanie graficzne
  • Techniki druku artystycznego

Specjalizacja wybierana jest w II półroczu klasy I i realizowana od II klasy.

Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w zakładce dokumenty rekrutacyjnezasady rekrutacji.

Szkoła nie posiada internatu. Nasi uczniowie korzystają z burs na terenie Elbląga, Internatu  Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu oraz Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Co po Liceum Sztuk Plastycznych?

Zwieńczeniem nauki w Liceum Sztuk Plastycznych jest egzamin dyplomowy i otrzymanie tytułu PLASTYKA. Egzamin dyplomowy to popis umiejętności zawodowych ucznia i jego warsztatu.

W roku 2017 zawód plastyka został wpisany do Polskiej Ramy Kwalifikacji i otrzymał poziom V. Oznacza to, że oprócz charakterystycznych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia na poziomie akademickim.

Nasi absolwenci wybierają różnorodne kierunki kształcenia artystycznego: multimedia, wzornictwo przemysłowe, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, edukacja artystyczna, historia sztuki, konserwatorstwo, fotografia na uczelniach w całej Polsce. Prowadzą z powodzeniem również własną działalność gospodarczą.

Terminarz rekrutacji 2024

 1. do 4 czerwca (wtorek)– składanie podań wraz z wymaganymi dokumentami ( dokumenty do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne)
 2. 7 czerwca  (piątek) – egzaminy wstępne ( szczegółowy harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym)
 3. do 14 czerwca  – ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i
  niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
 4.  do 5 lipca (piątek)  – kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają potwierdzenie woli nauki (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty )
 5. do 9 lipca (wtorek)  – lista kandydatów przyjętych do szkoły

Regulmin Rekrutacji

Egzaminy wstępne

 Zdjęcie numer 5 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Zdjęcie numer 6 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Zdjęcie numer 7 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025Zdjęcie numer 8 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025Zdjęcie numer 9 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025Zdjęcie numer 10 w artykule: OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ELBLĄSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski