Przejdź do treści.

 

Urząd Gminy Godkowo
14-407 Godkowo 14
tel. 55-249-72-10 fax 55-249-72-57
Wójt - Andrzej Bondaruk
 
Powierzchnia gminy wynosi 167 km2. W skład gminy wchodzi 21 sołectw.
Położona jest na Równinie Warmińskiej i Pojezierzu Iławskim.
Niemal całą gminę obejmują Obszary Krajobrazu Chronionego rzeki Pasłęki wraz z rezerwatem „Bobry na rzece Pasłęce” oraz rzeki Wąskiej. Jest to gmina rolnicza, mająca korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, zwłaszcza rolnictwa ekologicznego. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy to Czubatka169 m n. p.m.)
Zdjęcie numer 1 w artykule: gmina Godkowo
Właściwości tego terenu zbliżone są do walorów naturalnych krajobrazów nadrzecznych. Czyste środowisko oraz znaczny stopień zalesienia gminy ponad 20%) sprzyjają rozwojowi turystyki krajoznawczej. Do atrakcji turystyczno-krajoznawczych należy zaliczyć rejon miejscowości Klekotki i Jeziora Zimnochy.
Do najciekawszych zabytków należą m.in.:
- kościoły wraz z cmentarzami w Dobrym, Grądkach, Skowronach,
- zabudowania wiejskie chaty) w Dobrym, Osieku i Plajnach.
 
Wykaz Pomników Przyrody z terenu gminy Godkowo:
Wykaz z Rejestru Zabytków z terenu gminy Godkowo:

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski