Przejdź do treści.

III sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Registration Closed
 
0
Category
Wydarzenia
Date
2018-12-28 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

III sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 12 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.

5.         Projekty uchwał Rady Powiatu:

5.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2018-2029.

5.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.  

5.3       w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem budżetowego 2018.

5.4       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

5.5       w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

5.6       w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego.

5.7       w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

5.8       w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

5.9       w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36.

5.10     w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Pasłęku z rozwiązanego Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

5.11     w sprawie zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży.

5.12     w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu.

6.         Sprawy różne.

7.         Zakończenie sesji.

 
 

All Dates

  • 2018-12-28 10:00

List of Participants

 No Participant 
 

Powered by iCagenda

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski