Przejdź do treści.

Zachowane dziedzictwo kulturowe, bogata historia, unikatowe stanowiska archeologiczne, wybitne walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, znaczna ilość lasów i wód powierzchniowych stanowią dobre warunki do rozwoju różnych form wypoczynku i rekreacji.Ze względu na rzeźbę terenu w powiecie elbląskim można spotkać krajobrazy: nadzalewowe, deltowe, jeziorno-bagienne, równin i wzniesień morenowych, pagórków pojeziernych, dolin i równin.W związku z występowaniem obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych utworzona jest sieć obszarów przyrodniczo cennych prawnie chronionych, są to: rezerwaty przyrody, leśne, ornitologiczne, florystyczne, torfowiskowe Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Obszary Krajobrazu Chronionego.Na terenie powiatu elbląskiego znajduje się wiele ciekawych szlaków turystycznych m. in.:

  • Szlak Kopernikowski, biegnący przez miejscowości gdzie przebywał Mikołaj Kopernik;
  • Szlak św. Wojciecha z Elbląga do Świętego Gaju - miejsca męczeństwa św. Wojciecha;
  • Szlak wodny na Kanale Elbląskim z zespołem pięciupochylni;
  • tor wodny na Rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym;
  • trasy rowerowe, piesze i konnemiędzy innymi po Wysoczyźnie Elbląskiej.

Na obszarze nizinnym niepowtarzalnym zjawiskiem jest rezerwat jeziora Druzno zaliczany do rezerwatów o randze międzynarodowej. Występuje tu około 180 gatunków ptactwa błotnego i wodnego. Jest miejscem lęgowym i ostoją rzadko występujących gatunków. Przez jezioro przebiega tor wodny ku pochylniom na Kanale Elbląskim. Kanał jest jednym z najciekawszych pod względem krajoznawczym i technicznym szlakiem wodnym w skali światowej. Długość jego wynosi 129,8 km, w tym odcinek Ostróda-Elbląg - 80,4 km. Uwzględniając odgałęzienia na jeziorach całkowita długość kanału wynosi 187,2 km. Unikatowe urządzenia techniczne jakimi są pochylnie w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach oraz piękny urozmaicony krajobraz na trasie stanowią jedyną tego typu atrakcję turystyczną w Europie.

Pomimo zniszczeń wojennych, szeregu przemian społecznych tereny te nadal urzekają bogactwem i pięknem krajobrazu, pozostałościami dziedzictwa kulturowego, charakterystyczną zabudową, licznymi miejscami historycznymi i zabytkami. Na uwagę zasługują między innymi: zamki, pałace, dworki, architektura sakralna, cmentarze, budownictwo wiejskie i miejskie z okresu średniowiecza i wieków nowożytnych.

Organizacje Turystyczne:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg
tel. 55-641-12-96, www.pttk.elblag.com.pl
Prezes - Leszek Marcinkowski

Przydatne linki i adresy

Biuro Informacji Turystycznej w Tolkmicku
ul. Świętojańska 1, 82-340 Tolkmicko
tel./fax 055 -231- 61- 82
inf-tur.tolkmicko@wp.pl

Żegluga Ostródzko - Elbląska www.zegluga.com.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Informacja Turystyczna w Elblagu www.ielblag.pl
Strona Zalewu Wiślanego www.zalew.org.pl
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski