Przejdź do treści.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 182

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:40 dnia 28.09.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: iławski(75), nowomiejski(75), ostródzki(75)
Czas odwołania godz. 09:40 dnia 28.09.2022
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: DESZCZ/- warmińsko-mazurskie (3 powiaty) 09:40/28.09.2022
ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: iławski, nowomiejski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak


Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(76), Elbląg(75), elbląski(76)
Ważność od godz. 03:00 dnia 28.09.2022 do godz. 15:00 dnia 28.09.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana
wysokość opadów od 30 mm do 40 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 03:00/28.09 do
15:00/28.09.2022 opady do 40 mm. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski