Przejdź do treści.

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Inscriptions closes
 
0
Catégorie
Wydarzenia
Date
2021-06-18 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXXIV Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres 28 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.
  5. Sprawozdanieza 2020 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Pojęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

6.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

6.3. projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/19/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.

6.4. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXII/18/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/34/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 maja 2021r.

6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6.6. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Elbląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Elbląskiego i nie stanowiącym jego wyłącznej własności w 2021 r.

6.7. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

6.8 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą - Miasto Elbląg – Miastem na prawach Powiatu, dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu.

6.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

6.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

7. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

                                                                                                       Genowefa Kwoczek

 
 

Toutes les Dates

  • 2021-06-18 10:00

Liste des Participants

 Aucun participant 
 

Propulsé par iCagenda

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski