Przejdź do treści.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 129
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:32 dnia 14.07.2021

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: ełcki(66), giżycki(69), gołdapski(68), kętrzyński(67), mrągowski(69), olecki(68),
piski(70), szczycieński(73), węgorzewski(69)
Czas odwołania godz. 05:32 dnia 14.07.2021
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: BURZE Z GRADEM/- warmińsko-mazurskie (9 powiatów)
05:32/14.07.2021 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: ełcki, giżycki,
gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (0 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie drugiego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(64), braniewski(64), działdowski(63), Elbląg(64), elbląski(65), ełcki(65),
giżycki(68), gołdapski(67), iławski(65), kętrzyński(66), lidzbarski(67), mrągowski(68), nidzicki(65), nowomiejski(64), olecki(67), Olsztyn(69), olsztyński(71), ostródzki(68), piski(69),
szczycieński(71), węgorzewski(68)
Ważność od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 20:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Karolina Kierklo
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: meteo.bialystok@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski