Przejdź do treści.

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej organizuje XX Olimpiadę pn. „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego”.

Jak co roku, głównym celem Olimpiady jest promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i kultury naszej „Małej Ojczyzny”.

Uczniowie zgłoszeni do Olimpiady zobowiązani będą do wykonania prac konkursowych:

1) indywidulanych:
a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych mogą wykonać „Projekt zakładki papierowej do książki promującej florę lub faunę powiatu elbląskiego”;
b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych mogą wykonać „Projekt zakładki
(z magnesem) do książki promującej zabytki powiatu elbląskiego”;
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wykonać „Projekt kubka promującego zabytki powiatu elbląskiego”.

2) zespołowych:
a) 3-osobowe zespoły uczniów klas IV-VI szkół podstawowych wykonają „Projekt tablicy informacyjnej o wybranym gatunku fauny lub flory występującym na terenie gminy, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczniowie”;
2) 3-osobowe zespoły uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych opracują „Projekt wycieczki rowerowej lub pieszej po terenie gminy, w której położona jest szkoła”;
3) 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych opracują „Projekt kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej zabytków architektury lub atrakcji przyrodniczych położonych na terenie powiatu elbląskiego, motywujący jednocześnie mieszkańców, w różnym wieku, do aktywnego spędzania czasu wolnego”.

Szczegóły dotyczące organizacji XX Olimpiady zawarto w pdf regulaminie konkursu (1.23 MB)
Zgłoszenia uczniów ze szkół każdego typu do udziału w XX Olimpiadzie pn. „Przyroda i historia Powiatu Elbląskiego” należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Elblągu
ul Saperów 14A lub przekazać na adres e-mail: peks@powiat.elblag.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju tegoroczna edycja Olimpiady zorganizowana będzie według zmienionej, bezpiecznej formuły zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Strona tytuowa olimpiada

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski