Przejdź do treści.

Podczas II sesji Rady Powiatu w dniu 10 grudnia radni powiatu elbląskiego dokonali w głosowaniach tajnych wyboru Zarządu Powiatu. Starostą Elbląskim na czteroletnią kadencję został wybrany ponownie Sławomir Jezierski, zaś stanowisko wicestarosty ponownie powierzono Maciejowi Romanowskiemu.

Członkami Zarządu Powiatu zostali: Joanna Naspińska, Donat Dębowski i Eugeniusz Paluch.

Na początku sesji radni podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady Powiatu w Elblągu Aleksandra Lewickiego i Ryszarda Zająca oraz uchwały w sprawie wstąpienia kandydatów z tych samych list na miejsce radnych w związku z wygaśnięciem mandatu. Po podjęciu przez Radę uchwał i złożeniu ślubowania mandat radnego objęli: Dorota Wasik i Krzysztof Szumała.

Dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali Zbigniew Rutkowski i Zbigniew Zasada.

Radni dokonali także wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu w Elblągu. Zostali nimi:
• Komisja Rewizyjna , Piotr Hajdukonis,
• Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego, Gospodarki Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych , Tomasz Marcinkowski,
• Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki , Dorota Wasik,
• Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej , Krzysztof Gago,
• Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Lech Popiołek,
• Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu , Krzysztof Szumała,
• Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności , Zbigniew Lichuszewski.

Rada podjęła też uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego. Następnie przewodniczący Ryszard Zagalski ogłosił przerwę w obradach do godz. 10:00 dnia 14 grudnia.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: Radni wybrali Zarząd Powiatu w Elblągu
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski