Przejdź do treści.

Dnia 25 listopada br. powiat elbląski decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uzyskał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej , Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy. Tym samym wszystkie jednostki systemu pomocy społecznej prowadzone przez powiat elbląski osiągnęły standardy świadczonych usług określone w rozporządzeniach stanowiących akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.

Innymi słowy, osiągnięta standaryzacja placówek gwarantuje najwyższy poziom usług świadczonych w zakresie pomocy społecznej. Uzyskanie przedmiotowego zezwolenia umożliwi placówkom przyjmowanie nowych mieszkańców kierowanych przez gminy oraz pobieranie odpłatności na poziomie rzeczywistego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych placówkach.

Wydana pod koniec listopada br. decyzja wojewody zakończyła długofalowe, 10,letnie działania prowadzone w placówkach powiatu, na które wydatkowano łącznie 6 mln 750 tys. zł, z czego na domy pomocy społecznej 5 mln 400 tys. zł.

Domy pomocy społecznej są jedną z najważniejszych instytucji wspierających osoby starsze w Polsce. Ich działalność opiera się w szczególności na świadczeniu mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokajaniu podstawowych potrzeb: bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie ogólnie przyjętego standardu. Umożliwia także mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, jakie w pełni im przysługują. Powiat elbląski prowadzi trzy takie placówki: w Tolkmicku, Rangórach i Władysławowie. Obejmują one swoją opieką łącznie 198 mieszkańców osoby przewlekle somatycznie chore). W Domu Dziecka w Marwicy przebywa 49 wychowanków, ponadto opieką objętych jest 30 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego ponadlokalna świetlica środowiskowa).

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Wysokie standardy usług pomocy społecznej w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Wysokie standardy usług pomocy społecznej w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Wysokie standardy usług pomocy społecznej w powiecie elbląskim
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Wysokie standardy usług pomocy społecznej w powiecie elbląskim
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski