preloader
Przejdź do treści.

ZARZĄDZENIE Nr  15/2008

STAROSTY ELBLĄSKIEGO

z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie utworzenia punktu  informacyjno , konsultacyjnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję punkt informacyjno , konsultacyjny udzielający mieszkańcom powiatu elbląskiego szczegółowych informacji i wyjaśnień problematyki  prawnej  i geodezyjnej w zakresie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia tych praw w księgach wieczystych.

§ 2.

Punkt informacyjno , konsultacyjny mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14 A, w pokoju nr 203 i jest czynny w godzinach pracy Starostwa tj. 730 , 1530 .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski