Przejdź do treści.

Budowę domu rozpoczynamy od solidnych fundamentów, a poziom wykształcenia jest fundamentem przyszłej kariery zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół w Pasłęku w 2011 roku uzyskał dofinansowanie do projektu, którego głównym celem jest wsparcie uczniów w budowie solidnych fundamentów swojej przyszłości.


Cel ogólny projektu:
Zwiększenie poziomu zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki oraz rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych u 72 uczniów z Zespołu Szkół w Pasłęku i 48 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w okresie od 01.01.2011 do 31.01.2012.


Projektem objęci zostaną uczniowie 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie Elbląskim. Grupę docelową stanowić będzie 120 uczniów.
Każdy uczeń będzie uczestniczył w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki BLOK1) oraz w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych BLOK2 wykładach oraz weźmie udział w poradnictwie psychologiczno-zawodowym.
Zajęcia będą rozwijały zainteresowania przy wykorzystaniu ICT oraz rozwiną świadomość ekologiczną. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają materiały pomocnicze: teczka, zeszyt, ołówek, długopis, linijka, kalkulator, CD, segregator oraz publikacje z matematyki i zawodowe.


W ramach projektu uczniowie wezmą udział w swojej szkole w wykładach otwartych, w tym z pracodawcą, pracownikiem ubezpieczeń, pracownikiem UG w Gdańsku, dyrektorem banku oraz kierownikiem Urzędu Pracy w Pasłęku.
Zajęcia z zakresu poradnictwa psychologiczno zawodowego poprowadzą doradca zawodowy i pedagog. Nowością dla uczniów będą warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn, stereotypów i segregacji poziomej.
Na zakończenie realizacji projektu odbędzie się konkurs ,,Zakładam firmę”, który jest planowany na X 2011. W trakcie konkursu nastąpi podsumowanie projektu, ocena rezultatów. Spotkanie będzie miało charakter otwarty, a dla uczniów i zaproszonych gości czekać będzie poczęstunek.


Uczestników projektu czekają ciekawe wyjazdy edukacyjne, w tym do :Gdańska, Warszawy oraz Poznania.

W projekcie chętni uczniowie otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w kursach które podniosą ich mobilność zawodową. Będą to:
1)kurs obsługi kasy fiskalnej .-30os
2)kurs minimum sanitarnego-30os
3)kurs prawa jazdy kat.B - 24os+egzamin

Uczniowie będą mogli odbyć praktyki zawodowe. Bardzo trudno zaleźć pracę nie posiadając doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych. Praktyki są szansą na zdobycie doświadczenia oraz poznanie ,,świata pracy: Uczniowie w czasie praktyk otrzymają :-dzienniki i materiały biurowe, badania lekarskie , wyżywienieobiad) oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów mieszkających na wsi.
Zachętą do udziału w projekcie są również płatne staże dla 14 uczniów w trudnej sytuacji materialnej . Uczestnicy otrzymają wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie.

Zapraszamy do udziału w realizowanym projekcie ,,Fundamenty przyszłości”.
Biuro projektu mieści się w ZS Pasłęk.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski