Przejdź do treści.

Najważniejszym punktem obrad IV sesji Rady Powiatu w Elblągu dnia 11 lutego 2011 r. było przyjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2011,2029. Uchwały te radni przyjęli jednogłośnie.

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2011 łącznie wynosi 48.632.714 zł, przychodami będą wolne środki nierozdysponowane w roku 2010 w wysokości 1.919.721 zł, stanowiące nadwyżkę budżetu z roku 2010 oraz planuje się wpływ z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski” w wysokości 30.000 zł. Plan wydatków budżetowych na 2011 r. skalkulowano w wysokości 49.392.802 zł. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów przypadających na rok 2011, zgodnie z umowami zawartymi z bankami kredytującymi, na łączną kwotę 620.039 zł. Ponadto zaplanowano pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 50.000 zł oraz wolne środki w kwocie 519.594 zł. Inwestycje przyjęte do realizacji w 2011 r. zaplanowano na kwotę 4.773.059 zł.

Ponadto radni przyjęli plany pracy komisji stałych Rady Powiatu, zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu za okres od 30 grudnia 2010 r. do 11 lutego 2011 r. i sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Elbląski oraz oceną stanu technicznego urządzeń melioracyjnych i osłony przeciwpowodziowej Powiatu Elbląskiego w oparciu o jesienne przeglądy. Łącznie podjęto 15 uchwał.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Budżet powiatu uchwalony
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Budżet powiatu uchwalony
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Budżet powiatu uchwalony
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski