Przejdź do treści.

Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego:

świadczenie usług należących do kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z:

1) kwalifikacją kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze;

2) prowadzeniem szkoleń rodzin zastępczych;

3) umieszczeniem dzieci w rodzinach adopcyjnych.

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Pełen zakres informacji dotyczących zadań konkursowych nazwa zadania, wysokość dotacji, terminy i warunki składania ofert i realizacji zadań oraz kryteria konkursowe) oraz druki ofert można odebrać u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Komeńskiego 40, tel: 55239 49 62 w godz. 7.30-15.30.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu, zaś druki ofert i sprawozdań są dostępne na

http://www.powiat.elblag.pl/index.php?pod_menu=666

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski