Przejdź do treści.

2 marca 2017 r. Powiat Elbląski zawarł umowę o partnerstwie z Zielenogradskim Okręgiem Miejskim (Obwód Kaliningradzki Federacja Rosyjska). Jest to kolejny krok na drodze współpracy obu samorządów, które w kwietniu 2016 roku podpisały list intencyjny, deklarując wolę realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W zawartej obecnie umowie obie strony stwierdzają, że będą dążyły do usprawniania partnerstwa, wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i realizacji działań samorządu terytorialnego oraz uczestnictwa w działalności organizacji międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego. Wśród priorytetowych zadań wymienia się wspieranie wszechstronnego rozwoju środowiska lokalnego, infrastruktury, sfery społecznej, kultury, edukacji, sportu i turystyki na swoich terenach poprzez wzajemną wymianę oraz organizację i przeprowadzanie wspólnych działań w obszarze społeczno-gospodarczym. Mowa jest również o opracowywaniu i udziale we wspólnych projektach rozwiązujących lokalne problemy, korzystając z mechanizmów finansowych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

W imieniu władz Zielenogradskiego Okręgu Miejskiego umowę o partnerstwie podpisali Siergiej Koszewoj, Szef Administracji „Zielenogradski Okręg Miejski” i Siergiej Kulakow, Szef Okręgu „Zielenogradski Okręg Miejski”. Ze strony Powiatu Elbląskiego podpisy złożyli: Ryszard Zagalski, Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu i Maciej Romanowski, Starosta Elbląski. W spotkaniu z delegacją z Zielenogradska wzięli również udział radni powiatu elbląskiego.

Obydwie strony wiążą wielkie nadzieje z realizacją umowy o partnerstwie. W ubiegłym roku grupa dzieci z Zielenogradska wzięła udział turnieju unihokeja w Elblągu, obecnie do wymiany uczniów ze szkołą z Zielenogradska przygotowuje się Zespół Szkół w Pasłęku. Obydwa samorządy prowadzą intensywne przygotowania do złożenia wspólnego projektu w ramach programu Polska-Rosja finansowanego ze środków UE.

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski