Przejdź do treści.
Spotkanie otworzył Burmistrz Ostródy, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego Jan Nosewicz. W imieniu Wicestarosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego uczestników przywitała Gabriela Effenberg.
Spotkanie swoimi wykładem o roli małych ojczyzn w rozwoju lokalnym uświetnił profesor sztuki Witold Chmielewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Bardzo ciekawie rolę lidera w środowisku lokalnym przedstawił Piotr Bucki menadżer w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym.
Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu scharakteryzowała projekt i przybliżyła potencjał obszaru Kanału Elbląskiego oraz działania LGD Kanału Elbląskiego.
W drugiej części spotkania swoje osiągnięcia, jako dobre praktyki pod hasłem "Co może duży lider w małym środowisku" prezentowali:
Halina Cieśla Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, Gmina Pasłęk,
Henryk Plis Prezes Towarzystwa Ziemi Rudzienickiej, Gmina Iława,
Paweł Dziedzicki przedsiębiorca branży turystycznej ze Starych Jabłonek, Gmina Ostróda.


Ważniejsze wnioski:
1. Atrakcyjność obszaru Kanału Elbląskiego, łączenie działań praktycznych ze szkoleniami, stwarza bardzo dobrą perspektywę. Na kapitale wiedzy i świadomości wartości małych ojczyzn można budować rozwój.
2. Do najważniejszych czynników rozwoju lokalnego można zaliczyć lokalnych liderów, elity, instytucje, zintegrowaną społeczność przedsiębiorców, aktywną społeczność lokalną i umiejętność współpracy międzygminnej. Bez lokalnych liderów nie ma aktywności społecznej i poprawy jakości życia. Współpraca powinna być oparta przede wszystkim na zaufaniu i uczciwości.
3. Dysponującbogatym potencjałem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i ludzkim mamy niepowtarzalną szansę na stworzenie oryginalnej marki obszaru Kanału Elbląskiego znanej w Polsce i Europie. Potrzebna jest tylko niezwykła determinacja w dążeniu do celu.
4. Wszelkie inwestycje samorządu terytorialnego w infrastrukturę, działania organizacji pozarządowych, doświadczenia przedsiębiorców - mają tworzyć dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości, bo tylko jej rozwój gwarantuje dobrobyt.
W spotkaniu uczestniczyło 42 osoby. Do dalszych szkoleń zgłosiło się 29 osób. W ankietach wskazywano na potrzebę warsztatów i doradztwa w zakresie tworzenia planów odnowy wsi, motywowania i komunikacji w grupie.

tekst Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączny Nas Kanał Elbląski)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski