preloader
Przejdź do treści.

W imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy Państwa do udziału w konkursie PRO Warmia i Mazury. To konkurs, w którym nagrodzone zostaną najlepsze projekty promocyjne, zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu w ostatnich miesiącach.

Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych na rzecz wzrostu atrakcyjności oraz poprawy wizerunku województwa województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej prowadzonej przez samorządy regionu, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego tych miejsc oraz popularyzacja partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy mediami.

Do tegorocznej edycji konkursu PRO Warmia i Mazury 2018 można zgłaszać projekty w terminie od 16 lipca do 16 sierpnia.

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych (gmin i powiatów) z województwa warmińsko-mazurskiego, mogą w nim wziąć udział także instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.) Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami i in.).Laureatów tegorocznej siódmej edycji konkursu poznamy 13 września 2018 roku, podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmia i Mazury.

Więcej informacja na: http://festiwalpromocji.pl/konkurs-prowarmia-i-mazury/

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski