preloader
Przejdź do treści.

Warsztaty serowarskie odbędą się w sobotę 14 lutego. Rozpoczynają się o godzinie 11.00 i potrwają 5 godzin. W programie nauka warzenia tradycyjnych serów podpuszczkowych: sera żuławskiego z ziołami, który wywodzi się z kuchni żuławskiej i menonickiej, goudy, który to ser również wykonywany był tradycyjnie na Żuławach oraz parzenicy żuławskiej.

Warsztaty chlebowe

Warsztaty wypiekania tradycyjnego chleba na zakwasie w piecu chlebowym odbędą się w czwartek 19 lutego o godz. 10.00. Warsztaty poprowadzi Joanna Włodarska z Akademii Siedliska pod Lipami, która prowadzi tego typu warsztaty na terenie całego kraju.

Stowarzyszenie „Dwie Wsie” Węzina/Dłużyna z Gminy Elbląg realizuje projekt „Powrót do tradycji – modernizacja świetlicy wiejskiej w Węzinie i warsztaty serowarsko-chlebowe. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 414 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, z zakresu małych projektów.

W ramach projektu wykonano remont świetlicy wiejskiej w Węzinie celem przystosowania jej do organizowania tam warsztatów serowarskich i chlebowych. Wymieniono instalację elektryczną, a w lutym zostaną zorganizowane warsztaty serowarskie i chlebowe.

Podziękowania

Stowarzyszenie „Dwie Wsie” składa podziękowania za pomoc w realizacji projektu:

Pani Genowefie Kwoczek, Wójtowi Gminy Elbląg za wsparcie i udzielenie pożyczki, która umożliwiła prefinansowanie działań związanych z projektem.

Pani Stanisławie Pańczuk – Prezesowi Stowarzyszenia LGD Łączy nas Kanał Elbląski – za wsparcie merytoryczne i doradztwo w czasie realizacji projektu oraz na etapie składania wniosku.

Pani Dianie Rajczyk z LGD Łączy Nas Kanał Elbląski za pomoc merytoryczną.

Pani Elżbiecie Samsel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego za cierpliwość i pomoc merytoryczną.

Wszystkim mieszkańcom Dłużyny i Węziny, którzy zaangażowali się w prace przy realizacji projektu.

Szczególne podziękowania składamy panu Leszkowi Berbeciowi z firmy „Dre” w Gronowie Górnym za zapewnienie kwoty niezbędnej na wkład własny finansowy Stowarzyszenia.

Joanna Włodarska

Prezes Stowarzyszenia "Dwie Wsie"

joanna.wlodarska@onet.eu

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski