preloader
Przejdź do treści.

Menu

Starostwo Powiatowe w Elblągu uprzejmie informuje, że uległo zmianie rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania.

W Dzienniku Ustaw Nr 6 z 10 stycznia 2011 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie wchodzi w życie 7 dni po opublikowaniu czyli 18 stycznia 2011 r.
W związku z powyższym oferty realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 04.01.2011 r. należy składać na nowych wzorach.
Ostateczny Termin składania ofert do Starostwa Powiatowego w Elblągu upływa 04.02.2011 r.
Wzory wg powyższego rozporządzenia są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładkach: Organizacje Pozarządowe i Organizacje Pozarządowe , Otwarty konkurs ofert
oraz w Biuletynie Informacji Publicznych:

Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz. U. 2005, Nr 264, poz. 2207).

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski