preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu pilnie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy małżeństwa i osoby samotne gotowe do podjęcia tego rodzaju pracy i opieki nad dziećmi. PCPR zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, comiesięczną pomoc pieniężną na dziecko wwysokości około 1000 zł, bezpłatne poradnictwo, wtym prawne, psychologiczne ipedagogiczne, stałe, bezpłatne wsparcie ipomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Oprócz tego kandydaci na rodziców zastępczych mogą liczyć na bezpłatny udział wgrupach wsparcia oraz treningach kompetencji wychowawczych.

PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ
MOŻE BYĆ POWIERZONE OSOBOM, KTÓRE:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Każdy z kandydatów na rodzica zastępczego musi odbyć stosowne szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania rodziny zastępczej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy okontakt zZespołem ds. Pieczy Zastępczej wPowiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wElblągu, ul. Komeńskiego 40 pokój 9. Telefon: 55233 62 82 wew. 15 i 22.

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski