preloader
Przejdź do treści.

Menu

W dniach 24-25 września 2014 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Żuławy 2014”. Tematem ćwiczenia była realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu we współdziałaniu z organami administracji publicznej i wojskowej.

Pierwszego dnia ćwiczenia obejmowały:

- działania administracji publicznej w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa - rozwinięcie służby stałego dyżuru;

- udział administracji samorządowej w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej - rozwinięcie Akcji Kurierskiej;

- wykrywanie i prognozowanie skażeń oraz zasady wymiany informacji dotyczących zdarzeń CBRN - rozwinięcie POADA.

Drugiego dnia ćwiczenia były bardziej widowiskowe, gdyż obejmowały:

- działanie struktur organizacyjnych różnego podporządkowania w prowadzeniu wspólnych działań z zakresu zarządzania kryzysowego - działanie służb i straży w sytuacji przelewania się wody przez koronę wału realizowane na terenie gminy Gronowo Elbląskie

- rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych realizowane na terenie Pasłęka – Zespół Szkół w Pasłęku).

W ćwiczeniach uczestniczyli:

- Szef Obrony Cywilnej Powiatu - Starosta Elbląski

- Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- Szefowie Obrony Cywilnej Gmin, Miast i Gmin powiatu elbląskiego oraz pracownicy merytoryczni gmin,

- Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego,

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu,

- Wydzielone siły i środki Komendy Miejskiej Policji,

- Obsada Stałego Dyżuru Starostwa i Szpitala Powiatowego w Pasłęku oraz Urzędów Gmin, Miast i Gmin powiatu elbląskiego,

- Kurierzy Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin, Miast i Gmin powiatu elbląskiego,

- Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.

- Członkowie powiatowej formacji OC POADA).

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 21 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 22 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 23 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 24 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 25 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 26 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 27 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 28 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 29 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 30 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 31 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 32 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 33 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 34 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 35 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 36 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 37 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 38 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 39 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 40 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 41 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 42 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 43 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”
Zdjęcie numer 44 galerii dla artykułu: Ćwiczenia „Żuławy 2014”

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski