preloader
Przejdź do treści.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
 
o godz. 11:59 dnia 11.06.2019
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: giżycki(45), kętrzyński(53), mrągowski(52), piski(45), szczycieński(54), węgorzewski(47)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 12:00/11.06 do 20:00/13.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Przedłużenie ważności Ostrzeżenia.
 
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(57), braniewski(57), działdowski(51), Elbląg(56), elbląski(56), iławski(52), lidzbarski(56), nidzicki(53), nowomiejski(51), Olsztyn(54), olsztyński(54), ostródzki(51)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 29°C do 32°C, w środę od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (12 powiatów) od 12:00/11.06 do 20:00/12.06.2019 temp. maks 32 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński
i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
 
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(43), gołdapski(44), olecki(43)
Ważność od godz. 12:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 13.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 12:00/11.06 do 20:00/13.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: ełcki, gołdapski i olecki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Podniesienie stopnia Ostrzeżenia i jego przedłużenie. Istnieje możliwość wystąpienia upału
w piątek.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski