Przejdź do treści.

Afrykański pomór świń ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi zlewkami). Zagrożeniom związanym z afrykańskim pomorem świń była poświęcona narada Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, która odbyła się 27 lutego w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

Obradom przewodniczył wicestarosta Maciej Romanowski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatowych inspekcji, służb i straży: Powiatowy Lekarz Weterynarii, KM Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Zarząd Dróg Powiatowych. Specjalnymi gośćmi spotkania byli Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Nadleśniczy z Elbląga i Młynar, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciele wszystkich miast i gmin powiatu elbląskiego.

W trakcie spotkania dokonano oceny sytuacji w związku z zagrożeniem afrykańskim

pomorem świń oraz sformułowano wnioski, zalecenia i sugestie dla samorządów i służb realizujących zadania z tego zakresu. Omówiono również procedury uruchamiania działań w wypadku wykrycia na terenie powiatu masowych zachorowań zwierząt oraz akty prawne obowiązujące w tym zakresie.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego wójta, burmistrza).

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

Poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną i prezentację opracowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Afrykański pomór świń – realne zagrożenie
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski