Przejdź do treści.

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku realizowany jest projekt
pt: „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE TO NASZ KAPITAŁ NA JUTRO”
GŁÓWNY CEL:
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych grupy 72 uczniów ZSEiT w Pasłęku, kształcących w zawodach:
TECHNIK ORGANI…

Czytaj więcej: Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro

Już wkrótce uczniowie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym rozpoczną pracę na elbląskiej Starówce. Uczestnicy projektu Współczesny Elbląg w grafice. Teki Elbląskie - I zbiór współczesnych grafik Starego Miasta dokumentować będą architekturę Starego Miasta poprzez fotografie, szkice oraz tradycyj…

Czytaj więcej: Współczesny Elbląg w grafice

Zarząd Powiatu w Elblągu działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy…

Czytaj więcej: Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Starostwo Powiatowe w Elblągu wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w celu wypromowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii regionu wśród dzieci i młodzieży powiatu elbląskiego organizuje kolejną, XI Olimpiadę „Przyroda i historia powiatu e…

Czytaj więcej: XI Olimpiada „Przyroda i historia powiatu elbląskiego"

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski