preloader
Przejdź do treści.

Menu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie konkurencyjności, na świadczenie usług tzw. Inżyniera Kontraktu dla projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

pdf Zapytanie cenowe pdf (2.91 MB)

Wyjaśnienia dotyczące zapytania cenowego

pdf Wyjaśnienia (728 KB)

pdf Zał nr 1 opis zadań do wykonania w ramach Projektu (3.10 MB) pdf Zał nr 2 obowiązki koordynatora Projektu (905 KB) document Załącznik nr 3 Formularz ofertowy (114 KB) document Załącznik nr 4 Wykaz usług (199 KB) document Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu oraz oddelegowaniu osób niezbędnych do realizacji zamówienia (189 KB) document Załącznik nr 6 oświadczenie klauzule społeczne (167 KB) pdf Zał nr 7 wzór umowy  (3.97 MB)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie konkurencyjności, na świadczenie usług tzw. Inżyniera Kontraktu dla projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych