preloader
Przejdź do treści.

Menu

VIII sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-05-30 10:00

P O R Z Ą D E K   O B R A D

VIII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

4.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 15 maja 2019 r. 30 maja 2019 r.

5.  Informacja za 2018 rok dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

6.         Informacja nt. rynku pracy w Powiecie Elbląskim w 2018 roku.

7.         Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.         Debata nad Raportem o stanie Powiatu Elbląskiego za 2018 rok.

9.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

9.1       w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.

9.2       w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.

9.3       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

9.4       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

9.5       w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.

9.6       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.

9.7       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Milejewo.

9.8       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko.

9.9       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gronowo Elbląskie.

9.10     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.

9.11     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.

9.12     w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

9.13     w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Elbląskiego.

9.14     projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/18/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację tych zadań.

9.15     w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

9.16     w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Elbląskiego od dnia 1 września 2019 roku.

9.17     w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą nr XXXIII/39/2018 Rady powiatu w Elblągu z dnia 8 czerwca 2018 r.

9.18     w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Elbląski prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 306/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Tolkmicko 01 m. Tolkmicko.

9.19     w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Młynary.

10.       Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

11.       Sprawy różne.

12.       Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2019-05-30 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski