preloader
Przejdź do treści.

Menu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Elblągu

 Rezerwacja zakończona
 
0
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-12-01 10:00

P O R Z Ą D E K      O B R A D

XXVIII sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 01 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wręczenie nagrody Starosty Elbląskiego „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego – edycja 2017”.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Elblągu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 27 października 2017 r. do 01 grudnia 2017 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego za rok szkolny 2016/2017.

8. Projekty uchwał Rady Powiatu:

8.1 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2017-2029.

8.2 projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

8.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Elbląg.

8.4 w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie” w ramach Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis w partnerstwie z Gminą Elbląg i Gminą Milejewo.

8.5 w sprawie wystąpienia Powiatu Elbląskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

8.6 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

8.7 projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/72/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2017 na realizację tych zadań.

8.8 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Elbląski prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/3 o pow. 0,0109 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lesiska gm. Godkowo.

8.9 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu na 2018 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie sesji.

 
 

Terminy

  • 2017-12-01 10:00

Lista uczestników

 Brak uczestników 
 

Wspierane przez iCagenda

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski