preloader
Przejdź do treści.

Menu

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Karina Ulewska

tel./faks: 055-239-49-62, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg pok.23)

mail: kulewska@powiat.elblag.pl

Mapa aktywności organizacji pozarządowych w powiecie elbląskim: http://www.ngo.powiat.elblag.pl/

 
W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570). Rozporzadzenie weszło w życie 10 maja 2016 r.
 ___________________________________________________________
 
Przydatne linki:
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
Warmińsko-Mazurskie NGO - warminsko-mazurskie.ngo.pl
Bazy Danych - Organizacje Pozarządowe - www.bazy.ngo.pl
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego - www.efs.warmia.mazury.pl
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski -www.kanal-elblaski-lgd.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblagu - www.cop.elblag.pl
Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - rowop.pl
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ropwwm.org.pl
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego - pozytek.gov.pl

 ___________________________________________________________


Elbląg, 08.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2017 r.

 

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzieli wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:

1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów,

2. zweryfikowane i zaktualizowane przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,

3. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,

4. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego,

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, numer i serię dowodu osobistego osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),

- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Termin podpisania umów będzie podany w odrębnym piśmie przesłanym na adres organizacji.

 

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-     Mistrzostwa Polski w Rzucie Podkową - Klub Sportowy SIODŁO - 2 500,00

-     Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 3 000,00

-     Integracyjny turniej w siatkówce plażowej połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 7 000,00

-     XIX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260 - 2 000,00

-     2 Bieg LANZANII 2017 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 711,007

 

2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

-     Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00

 

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:

-     XXVII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2017 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 10 000,00

-     51 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce - 5 000,00

 

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:

-     V Dzień Wierzby 2016 - Stowarzyszenie "Wierzba" - 1 850,00

-     W zasięgu tradycji - dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur - Stowarzyszenie Jantar - 8 100,00

-     Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 4 357,34

-     XIX Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 4 000,00

-     I Ogólnopolskie Biennale Inspiracji - "Koniec" - Stowarzyszenie "TalentArt" - 8 600,00

-     V Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 12 500,00

 

3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:

-     XV Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce - 9 000,00

 

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:

-     XV Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 300,00

 

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

-     Na Żuławski szlaku - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 5 000,00

-     IV Rowerowy zawrót głowy - Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność - 1 685,00

-     Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2017 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 2 766,00

 

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2017 r.:

-     X Festiwal Wokalno-Teatralny "Jesienne Spotkania" Młynary 2017 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary,

-     IV Ponadlokalny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2017- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary,

-     Wszystkie drogi prowadzą do Elbląga - rajd rowerowy - Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu,

-     Plener plastyczny - "Kolorowe, radosne i twórcze dzieciństwo" - Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu,

-     IX Warsztaty pieśni chóralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku.


 


Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski